Hyra plats i vagnbod

Vi erbjuder möjlighet att hyra plats i vagnbod för förvaring av golfbag och vagn.

Hyran är 450 kr/år. Periodvis råder kö, i så fall placerar vi dig på kölistan och vi kontaktar dig så snart en plats finns ledig. När du kvitterar ut nyckel betalar du en nyckeldeposition på 200 kr. När nyckeln returneras får du tillbaka beloppet.

Plats i vagnbod är i första hand för fullvärdiga medlemmar.

Egen försäkring
Golfklubben ansvarar inte för, och är inte ersättningsskyldig, för förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme.

Laddskåp för laddning av batterier till elvagnar
Det finns ett särskilt plåtskåp för laddning av elvagnsbatterier. Platserna är numrerade men inte personliga. Hyra 150 kr/år.
Att tänka på:
- Batterier ska inte ligga kvar på laddning mer än nödvändigt, alltså ingen förvaringsplats. Ett tips är att skaffa en timer till ditt batteri.
- Laddning av batterier i vagnbodar och klubbhuset är absolut förbjudet. Tack för att ni respekterar detta.

 

Vi har även ett begränsat antal mindre skåp i anslutning till omklädningsrum för uthyrning. Hyra 100 kr/år.

Kontakta kansliet om du är intresserad av att hyra kansli@bjgk.se