Lokala regler

Björkhagens GK

Lokala regler

Godkända 2024-05-05. SGDF/Regelkommittén.
 

LOKALA REGLER 2023 FÖR BJÖRKHAGENS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee och på hemsidan (www.bjgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).  

1. Out of bounds (Regel 18)
    a. Gränsen för out of bounds vänster på hål 9/18 definieras av staketet.
    b. Gränsen för out of bounds på hål 1/10, 3/12, och 7/16 definieras av vitmålade delar av staketet.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
    a. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet bakom greenerna på hål 5/14 respektive hål 8/17 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till pliktområdet.
    b.Områden markerade med blå pinnar med grön topp är mark under arbete där spelförbudzon gäller.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål 
a. Mark under arbete
   1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
   2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
   3. Dräneringar täckta av synligt grus på spelfältet är mark under arbete.
   4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
   5. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
   6. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller 
mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

b. Oflyttbara tillverkade föremål 
   1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål
har samma status som det tillverkade föremålet och är inte mark under arbete.
   2. Samtliga avståndsmarkeringar på banan är oflyttbara tillverkade föremål.

c. Integrerade föremål 
   1. Vägen mellan hål 7/16 och hål 5/14 och vägen på höger sida av hål 7/16.