Verksamhetsplan

Damkommitténs verksamhetsplan 2024

Damkommittén (DK) ska ta tillvara damernas intressen i klubben samt organisera och bedriva klubbens damverksamhet.

DK ska erbjuda damerna i klubben en möjlighet att skapa kontakt och spela golf för att främja en social samvaro såväl som att spela golf. DK ska engagera damer till att arbeta på tisdagar på banan efter Banchefens direktiv. DK vill bedriva torsdagssamkväm okt–apr i klubbhuset. Alla damer från nybörjare till erfarna golfare ska känna sig lika välkomna.


Damkommittén ska:

 • till styrelsen föreslå verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • tillsammans med styrelsen och övriga kommittéer fortsätta arbetet med att göra klubben/banan attraktiv för damer
 • arrangera Damgolf (9 + 18 hål hål) på tisdagskvällar inkl. tävlingar i tävlingen
 • informera nya damer i klubben om damkommitténs verksamhet
 • informera nya damer om deltagande på tisdagar utan tävlan
 • kontinuerligt arbeta med att informera klubbens damer via Damkommitténs hemsida och Facebook-grupp
 • starta golfsäsongen med en Kick-off i början av maj månad 2024
 • informera om Roberts spel-träning för damer på kick-offen, kommitténs hemsida mm
 • genomföra en golfresa för klubbens damer i början av säsongen 16
 • genomföra en avslutningstävling i slutet av säsongen
 • komma med förslag på förbättringar av verksamheten, banan och klubbområdet och därmed bidra till klubbens vision för utveckling
 • se över Tisdagsgolfen så att fler damer får en praktisk möjlighet att delta.
 • starta en “AW-golf” för dom som arbetar
 • hitta någon ansvarig för AW-golfen.