Samarbeten

Björkhagens GK i samarbete med Hammarby Golf

www.hammarbygolf.se

www.hammarbygolf.se

Hammarby Golf har ingen egen bana utan ett nyttjanderättsavtal finns upprättat med Björkhagens GK som då är klubbens hemmabana.

På Björkhagens GK kommer Hammarby Golf att:

  • spela hemmamatcher i seriespelet
  • genomföra andra tävlingar i den mån det finns utrymme
  • bedriva ungdomsverksamhet
  • kurser och nybörjarutbildnngar genom pro Robert Moore

Hammarby bedrev golfverksamhet på Björken redan under 1950-talet. Läs mer om vår gemensamma historia >

Mer info om Hammarby Golf och deras verksamhet finns på www.hammarbygolf.se