Roberts ruta

Roberts tips för ett bra speltempo

  • Var redo när det är din tur (handske, peg, boll, klubba)
  • Börja planera för typ av slag och klubbval innan du når fram till bollen 
  • Mellan hålen, anpassa tempot till bollen framför och bakom
  • Boll i skogen: gör klart ditt slag först, hjälp sen till att leta
  • Vid green: ställ bagen på väg mot nästa tee
  • Vid green: längst bort slår först men regeln kan brytas genom överenskommelse (för att spara tid) obs gäller ej vid matchspel
  • Vid puttning: när du puttat har du alltid rätt att putta igen (du behöver inte fråga)
  • Fyll i Scorekortet vid nästa tee (utom den som ska slå ut först)
  • Håll kontakt med framförvarande boll så är tempot helt ok