Tävlingsvillkor

Klubbens allmänna tävlingsvillkor

Hcp-klasser tävlingar

I de tävlingar som spelas med 2 klasser sker klassindelningen vid den spelhcp som ger två i det närmaste lika stora klasser.

Anmälningsavgifter och tävlingsgreenfee

ANMÄLNINGSAVGIFTER (om inte annat anges) 18 hål: 100 kr/spelare, 12 hål: 70 kr/spelare, 9 hål: 50 kr/spelare. Anmälningsavgifter för juniorer ska vara 60 kr/18 hål och 30 kr/9 hål.

Pokaltävling och Cuper: 100 kr/spelare, KM: 30 kr/spelare, Match-KM: 50 kr/spelare, övriga KM: 100 kr/spelare.

TÄVLINGSGREENFEE 2020 (om inte annat anges)

För icke medlemmar, senior:

  • 18-hålstävling: vardagar 200 kr, helg 200 kr
  • 9-hålstävling: vardagar 100 kr,  helg 150 kr

För greenfeemedlemmar i BjGK, senior:

  • 18-hålstävling: vardagar 125 kr, helg 150 kr
  • 9-hålstävling: vardagar 75 kr, helg 100 kr

För medlemmar i Hammarby Golf, senior:

  • 18-hålstävling: vardagar 200 kr, helg 200 kr
  • 9-hålstävling: vardagar 100 kr, helg 150 kr

Tävlingsgreenfee för Junior (icke medlemmar och medlemmar i Hammarby Golf):

  • 18-hålstävling: alla dagar: 100 kr
  • 9-hålstävling: alla dagar: 50 kr

Klubbtävling

Klubbtävlingar är endast öppna för klubbens medlemmar.

Öppen tävling

Tävling som är öppen för spelare som har officiell hcp och är ansluten till av SGF erkänd golfklubb (gäller de flesta av klubbens tävlingar).

Anmälan till tävling

Anmälan till tävling sker på Min golf under www.golf.se. Sista anmälningsdag till lördagstävling är onsdag kl. 18:00.

Avanmälan till tävling

Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker senare ska spelaren betala anmälningsavgiften.

Start i tävling

Spelaren måste anmäla sig, betala fastställda avgifter och kvittera ut sitt scorekort hos tävlingsledningen senast 15 minuter före sin utsatta startid för att ha rätt att starta i tävlingen. I övrigt gäller regel 5.3a vad beträffar plikt vid sen ankomst. Startlista publiceras på Min Golf samt på klubbens webbplats , normalt senast 2 dagar före tävling.

Giltig hcp

Spelare måste vid tävlingstillfället kunna uppvisa korrekt exakt hcp. Denna skall vara registrerad i GIT. Det är därför viktigt att hcp-grundande ronder så snart som möjligt förs in via dataterminalen på resp. klubb. Skulle inte denna fungera, skriv upp markörens golf-ID och gör registreringen hemifrån via Min hcp på Min Golf.

Avstängning från spel

Bryter spelare tävling utan tävlingsledarens medgivande eller allvarligt bryter mot golfregler eller golfvett kan spelare avstängas från tävlingsspel för viss tid och/eller tilldelas pliktslag för brott mot etiketten.

Prisutdelning

För att få delta i klubbens matchspelscuper samt kunna erhålla pris i de fyra pokaltävlingarna (Himmelsfärden, Pingstpokalen, Nackapokalen och Kopparbucklan) och andra tävlingar enligt statuterna fordras att man har ETH. Annullerad rond enligt 10%-regeln räknas (gäller hcp-grupp 2 - 5).

Pristagare ska hämta sitt pris själv. Om någon inte kan närvara vid prisutdelningen ska föranmälan av ombud göras till tävlingsledningen före start. Ej uthämtat pris går vidare till nästa pristagare.  Om andra regler för prisbord och prisutdelning gäller finns detta antecknat i den aktuella tävlingens bestämmelser.

Utrustning/hjälpmedel

Avståndsmätare enligt regel 14-3 är tillåtna vid såväl tävling som sällskapsspel på vår bana. Det är spelarens ansvar att se till att endast tillåtna klubbor används.

Bollansvar

För att uppmuntra till ett säkrare och snabbare spel vid tävling ges spelaren med lägsta spelhandicap i respektive boll ansvar för att samtliga spelare i bollen spelar utan att onödigt fördröja spelet samt iakttar ett uppträdande på banan i enlighet med golfens vett- och etikettsregler. Det åligger den bollansvarige att till tävlingsledningen meddela om någon i bollen på ett uppenbart sätt bryter mot dessa.

Övrigt

Efter avslutad rond skall spelaren utan dröjsmål lämna in ett korrekt ifyllt scorekort till tävlingsledningen. Tävlingsresultat publiceras på Min Golf och på klubbens webbplats, normalt dagen efter tävling. För övrig info se respektive tävlings statuter.