Spela

Golfbanan ligger i ett miljökänsligt område och banans hål är lagda så att de inte ska störa övriga besökare i Nacka Friluftsområde. Vid två tillfällen (mellan hål 3 och 4 resp. mellan hål 7 och 8) är promenaderna lite längre och golfspelare och andra besökare samsas om vägen.

Banguide >

Hålen på Björkhagens golfbana är charmiga, vackra och utmanande. De är inte särskilt långa, men flera av dem är smala och ställer höga krav på precisionen.