Banrådet

Banrådet vilar 2023


Vi håller fortfarande på att arbeta med det förändrings- och utvecklingsarbete som tog fart genom Sunessons utredning och vidareutvecklades genom Utvecklingsplanen. 

Under 2023 planerar vi begränsade insatser och ser inte behovet av långsiktiga planeringsinsatser just nu. Banrådets verksamhet pausas därför.

Synpunkter och frågor som rör golfbanan och golfanläggningens vidare utveckling hanteras av banchefen Niklas Fahlkvist, som också ansvarar för planering och arbetsledning av praktiskt ideellt arbete på banan och anläggningen och utförs med hjälp av Tisdagsgruppen.