Organisation

Björkhagens Golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse där medlemmarna utser en styrelsen på förslag av valberedningen.

Förutom greenkeeper samt en deltidsanställd kanslist bygger verksamheten på ideellt arbete i styrelse och kommittéer samt ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc.