Styrelse

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och kommittéer, och ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc. Det finns plats för ytterligare frivilliga krafter – om du besitter någon särskild förmåga, eller bara vill hjälpa till, så kontakta någon i styrelsen eller någon i kommittéerna.

Styrelsen september 2020

Styrelsen september 2020

Styrelsen 2020

 

Jonas Sundberg, Ordförande, Banpersonal, Avtalsfrågor
tel: 073-412 64 32
e-post: jonas.sundberg.home@telia.com

Berndt Cahn, Sekreterare, Kanslifrågor/personal, Hyresgäst restaurang
tel: 070-728 74 36
e-post: berndtcahn@gmail.com

Erik Karlsson, vice ordförande. Bana/idrott, hyresgäst Pro, Marknad
tel: 070-538 33 82
e-post: erkarlss@gmail.com

Karin Sääf Göransson, Banpersonal, Hyresgäst restaurang
tel: 070-303 54 73 
e-post: karin_saaf@hotmail.com

Marita Ramsund, Ekonomi, Receptionen
tel: 070-699 49 47
e-post: mar.ram@bahnhof.se

Suzanne Lindblom, Bana/idrott
tel: 072-732 48 49
e-post: suzanne.lindblom@hotmail.com

Andreas Ribbeskog, ansvarig IT-rådet, Marknad
tel: 073-520 09 23
e-post: andreas.ribbeskog@gmail.com

Mikael Madenteg (suppleant), Bana/anläggning, Golfäventyret
tel: 073-776 03 30
e-post: mikael.madenteg@telia.com

Björn Fredriksson (suppleant) Bana/anläggning, Fastigheter (Byggnader och installationer)
Tel: 079-332 32 00
e-post: franbjorn@hotmail.com 

Valberedning och revisorer

Valberedning

Ulrica Johansson, sammankallande
tel: 070-450 88 55

Anna Hellsten

Anders Ulmestig


Revisorer

Niklas Brageé

Daniel Steinholz

Lars Lindholm (suppleant)