Styrelse

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och kommittéer, och ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc. Det finns plats för ytterligare frivilliga krafter – om du besitter någon särskild förmåga, eller bara vill hjälpa till, så kontakta någon i styrelsen eller någon i kommittéerna.

Styrelsen 2019


Jonas Sundberg, Ordförande. Personal/HR, avtalsfrågor
tel: 073-412 64 32
e-post: jonas.sundberg.home@telia.com

Berndt Cahn, Sekreterare, Kanslifrågor/Utbildning/Lok- och SISU-stöd, HR-stöd
tel: 070-728 74 36
e-post: berndtcahn@gmail.com

Erik Karlsson, vice ordförande. Bana/idrott, hyresgäst Pro
tel: 070-538 33 82
e-post: erik.s.karlsson@ncc.se

Lars Nilson, Fastighetsfrågor, hyresgäst restaurang
tel: 070-62 04 313
e-post: lars.b.nilson@telia.com

Marita Ljungberg, Ekonomiansvarig, receptionen
tel: 070-6994947
e-post: mar.ram@bahnhof.se

Mikael Madenteg, Bana/anläggning
tel: 073-776 03 30
e-post: mikael.madenteg@telia.com

Suzanne Lindblom, Bana/idrott
tel: 072-732 48 49
e-post: suzanne.lindblom@hotmail.com

Lena Ryglert, IT-ansvarig (suppleant)
tel: 070-838 40 16
e-post: lena@ryglert.se

Björn Fredriksson, Bana/anläggning (suppleant)
e-post: franbjorn@hotmail.com 

Valberedning och revisorer

Valberedning

Anna Hellsten, sammankallande
tel: 070-7161673
e-post: anna.hellsten@telia.com

Ulrica Johansson

Anders Ulmestig


Revisorer

Karin Sääf Göransson 
tel: 08-649 5317, 070-303 5473
e-post: karin_saaf@hotmail.com

Louise Bogestedt,
e-post: l.bogestedt@gmail.com

Karin Eriksson (suppleant)