Medlemsundersökning Players 1st

Hej Medlemmar!

Nu är det dags för årets medlemsundersökning.

Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Första undersökningen för året skickas ut den 22 juni och den andra den 22 augusti. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

Vi uppskattar feedback på vår verksamhet och resultatet av undersökningen kommer att användas i klubbens strategiska arbete.

Undersökningen skickas från Players 1st.

Stort tack för att du tar dig tid att svara besvara undersökningen, ditt svar är betydelsefullt!

Styrelsen BjGK
/2022-06-20

Fler artiklar