Medlemsundersökning Players 1st

Nu är det dags för årets medlemsundersökning!

Vi genomför medlemsundersökning i samarbete med företaget Players 1st och Svenska Golfförbundet. Undersökningen skickas ut via mejl till alla aktiva medlemmar i Björkhagens Golfklubb som är 19 år och äldre.

  • Hälften av medlemmarna får undersökningen 26/6
  • Hälften av medlemmarna får undersökningen 28/8

Obs! mejlet kan hamna i skräpkorgen så titta gärna där.

För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamheten och anläggningen. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad!

Micke Madenteg, styrelsens ordförande

/2024-06-26

Fler artiklar

Namn Datum
Banchefen informerar 9/7 2024-07-09
Segrare Nackapokalen 2024-07-06
Resultat Ransome 2024-06-30
Omsorg om banan och säker golf 2024-06-30
Dagens Mini Tour-tävling 2024-06-28