Seniorkommitténs program för 2019

Vi hälsar alla 50+are välkomna till 2019 års golfsäsong!

Under säsongen ansvarar Seniorkommittén för tävlingar och andra aktiviteter särskilt avsedda för er, damer och herrar födda 1969 och tidigare.

SENIORGOLF 50+ sträcker sig över hela säsongen och pågår varje helgfri torsdag kl 9-10:30 under tiden 2 maj-26 september med avslutning den 3 oktober.   Detta är den aktivitet som är stommen i vårt program. Anmälan och betalning (startavgift 50 kr) görs samma dag mellan 8:30-9:30 till den för dagen ansvarige. Fritt val av spelpartner men dagens tävlingsledare ger gärna råd och hjälper till. Dagens bästa resultat premieras med presentkort. Även utlottningspris till närvarande som inte fått annat pris för dagen.

MÅNADSBÄSTA fortsätter vi med även i år med pris till bästa totala placeringen för en dam respektive en herre varje månad. De tre bästa placeringarna räknas – vid lika resultat gäller lägst hcp. Man måste delta minst tre gånger per månad. 

BIRGERS MINNE är poängtävlingen som löper över hela säsongen, varje torsdag får de tio med dagens bästa resultat ett antal poäng. Dessutom får alla som deltar 1 poäng under förutsättning att resultatet lämnas till tävlingsledaren. Guld, silver och brons delas ut till de damer respektive herrar som vid säsongens slut har de tre högsta slutpoängen och dessutom kommer det att finnas en hel del tröstpriser.

ÅRETS GUMMA och ÅRETS GUBBE samt GRODAN D och H, våra vandringspris, utdelas också vid avslutningen.

Hela säsongens program dag för dag finns på nästa sida. Lägg särskilt märke till

att      vi har olika spelformer olika dagar. Alla i handicapgrupp
          6 (hcp 37-54) ska spela från röd tee. Herrar 75+ får
          välja mellan röd och gul tee.
(Detta gäller endast
          seniorgolfen torsdagar, 50+cupen, ärtgolfen samt våra
          seniorutflykter)
         
Övriga spelar från ordinarie tee om inget annat framgår.

att       den 23 maj spelar alla från röd tee och den 8 augusti från
           blå tee. Ca en gång per månad spelar vi hål 10-18,
           12 hål 13 juni och 12 september samt 18 hål den 18 juli.

att       gökottegolfen torsdag 6/6 även utgör denna veckas seniorgolf,
           se nedan.

ÖVRIGA SENIORARRANGEMANG:

50+-CUPEN för både damer och herrar. Matchspel över 12 hål (hål nr 1-12). Anmälan senast 16 maj via Min Golf eller till någon i Seniorkommittén.
Anmälningsavgift 50 kronor.                

GÖKOTTEGOLFEN - som ingår i klubbens allmänna tävlingsprogram spelas torsdagen den 6 juni (= Nationaldagen) med start kl 6:00. OBS! att sedvanlig tävlingsanmälan gäller. Särskilt pris till bäste senior 50+. Gökottegolfen detta år utgör även veckans seniorgolf. Seniorer 50+ får sedvanliga poäng i Birgers minne för sitt deltagande.

ÄRTGOLFEN för herrar och damer 40+ spelas över 9 hål fem torsdagar med början den 1 augusti  Valfri starttid, se nedan, och spelpartner.  Pris inkl ärtsoppa och punsch 130 kronor (Ansvar: György Baranyai och Tommy Sjögren)

VÅRA SÄSONGSUTFLYKTER: Bl.a.blir det en 2-dagarsutflykt till Lannalodge Golf Resort den 14-15 juli – inbjudan kommer på hemsidan. Och så finns det planer på en dagsutflykt i juni. Mer info kommer på www.bjgk.se under Seniorkommittén.

/BJÖRKHAGENS GOLFKLUBB - Seniorkommittén

 

PROGRAM FÖR SENIORER 50+ 2019 (Startavgift 50 kronor): Anmälan kl 8:30-9:30!  

Maj Starttider Spelform
2 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slagtävl Scramble (par)
9 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slaggolf
16 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Poängbogey, hål 10-18
23 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Poängbogey från röd tee
Juni    
6 Gökottegolf
(inkl. seniorgolf)
från kl 06.00
9 hål Poängbogey
13 Seniorgolf kl 9-10:30 12 hål Poängbogey
20 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slaggolf
27 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slaggolf Foursome
Juli    
4 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slagtävling
11 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slaggolf, hål 10-18
18 Seniorgolf kl 9-10:30 18 hål Poängbogey
25 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Poängbogey Greensome
Augusti    
1 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Poängbogey
1 Ärtgolf kl 17-18 9 hål Poängbogey, hål 10-18
8 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slaggolf från blå tee
8 Ärtgolf kl 16.30-17.30 9 hål Poängbogey
15 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Poängbogey Greensome
15 Ärtgolf kl 16.30-17.30 9 hål Poängbogey, hål 10-18
22 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slaggolf
22 Ärtgolf kl 16.30-17.30 9 hål Poängbogey
29 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Poängbogey Fyrboll (Bästboll)
29 Ärtgolf kl 16-17.30 9 hål Poängbogey (Avslutning)
September    
5 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slaggolf, hål 10-18
12 Seniorgolf kl 9-10:30 12 hål Poängbogey
19 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Poängbogey
26 Seniorgolf kl 9-10:30 9 hål Slagtävl Scramble (PAR)
Oktober    
3 Seniorgolf, avslutning Föranmälan via Min Golf