Vårscramble

Tävlingsinformation

Öppen för:

Medlem i BjGK.

Speldatum:

Lördag 4 maj.

Spelform:

9 h Scramble, 4-mannalag.
Alla spelare slår ut på varje hål.  Laget väljer vilken boll  som ligger bäst. Därifrån spelar alla spelare nästa slag o s v tills man hålat ut.
Anmälan sker individuellt, tävlingsledningen lottar ihop 4-mannalagen.

Nya medlemmar hälsas särskilt välkomna!

THK-ansvarig:

Ann-Marie Jarenfors och Kerstin Bodén

Tävlingsfunktionär:

Karin Sääf Göransson och Tom Göransson

Klasser:

Ingen klassindelning.

Antal deltagare:

Obegränsat. Spelare med hcp 37-54 (hcpgrupp 6) får deltaga men spela på hcp 36.

Anmälningsavgift:

50 kr.

Anmälningstid:

4 april - 1 maj.
Lottning sker onsdag 1 maj 18:00.
Startlista publiceras torsdag 2 maj 12:00.

Priser:

Prisbord. HIO-pris.

Pristagare ska hämta sitt pris själv.
Om någon inte kan närvara vid prisutdelningen ska föranmälan av ombud göras till tävlingsledningen innan start, se fullständiga tävlingsvillkor.