Mentorskapsprogrammet

Björkhagens golfklubb erbjuder alla nya medlemmar tillgång till en personlig mentor med uppdraget att lotsa den nya medlemmen in i klubbens olika aktiviteter och gemenskap, och om det behövs in i t.ex. Nybörjar och Faddergolfen.

Mentorerna kan bistå med kontakt med spelvilliga faddrar som tillsammans med nybörjaren hittar en lämplig tid för fadder-rundan.
Mentorsprogrammet vänder sig också till erfarna golfare som söker mer kvalificerade spelkamrater samt till alla som skulle tycka det vore roligt att delta i det aktiva föreningsliv som det innebär att driva en golfklubb helt på ideell basis.

Läs vidare om mentorskapsprogrammet i bifogad fil.