Bli medlem i Björkhagens Golfklubb

Intresserad av att bli medlem i Björkhagens Golfklubb?

Björkhagens Golfklubb är en traditionell klubb där verksamheten finansieras av medlemmarnas avgifter, greenfee från gästande spelare och andra intäkter i verksamheten. Vi tillämpar inga medlemslån, aktier eller andra former av insatser från medlemmarna. Det innebär att du kan prova på medlemskap i Björkhagens Golfklubb utan att riskera att förlora insatta pengar. 

Vi har reducerad årsavgift för fullbetalande seniorer första året och andra året: 3 050 kr/år. Vi kallar det prova-på medlemskap, och det kan man bara få en gång och gäller nya medlemmar (ej återvändare).

Medlemskapet omfattar kalenderår (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp. Om du ska flytta, byta medlemskategori eller byta klubb skall du meddela klubben din ändring/avslut senast 30 november innevarande år

Ansök om medlemskap online >>

För säsongen 2022 gäller följande årsavgifter

Kategori Årsavgift
Utbildningsmedlem år 1, för de som gått Grönt kort‐kurs hos Robert Moore (innevarande år) 1 250 kr
Senior Prova på-medlemskap första året 3 050 kr
Senior Prova på-medlemskap andra året 3 050 kr
Senior 4 250 kr
Senior yngre 22-29 år  2 250 kr
   
Junior äldre 19-21 år  1 800 kr
Junior yngre 13-18 år  750 kr
Minior 0-12 år (födelseår 2009-nu) 250 kr
   
Greenfeemedlem 
(inkluderar två dagsgreenfee, kan inte delas i 9-hålsronder)
1 150 kr
   
Passiv medlem, senior  500 kr
Passiv medlem, junior 250 kr
   
   
Årsavgiften består av medlemsavgift och spelavgift. Medlemsavgiften är 500 för senior och 250 för junior. Resten är spelavgift och det är spelavgiften som kan användas för friskvårdsbidrag. 
   
Övriga avgifter Årsavgift 
Skåpavgift omklädningsrum  100 kr
Vagnbod 400 kr
(i första hand till fullvärdiga medlemmar)  
Plats i laddskåp för batteri till golfvagn 150 kr

 

Ansök om medlemskap

Skicka önskemål om medlemskap till klubben på info@bjgk.se eller ansök online >>

Du kan också skriva ut PDF-blanketten och lämna in den till kansliet (begränsade öppettider).