THK:s ledamöter

Tävlings- och handicapkommittén 

 
Namn E-postadress Telefon
Kerstin Bodén, ordförande kreboden@gmail.com 0735-42 86 49
Ann-Marie Jarenfors annmarie.jarenfors@gmail.com 070-682 65 57
Ulrica Johansson ulrica.johansson@agria.se 070-450 88 55
Olle Carlander carlanderolle@gmail.com 073-310 23 90
Vakant