THK

Tävlings- och handicapkommittén

Tävlingskommitténs uppgift är att planera och organisera Björkhagens klubbtävlingar. Det är tävlingar som är avsedda för klubbens alla medlemmar och tävlingar som är öppna också för gäster.

Här hittar du information om klubbens tävlingsvillkor, aktuella tävlingar, lokala regler och ledamöter i THK:

Hoppas vi ser dig som tävlande i år!

Verksamhetsplan Tävlings- och Handicapkommittén 2021

THK:s ambition är att erbjuda medlemmar och gäster ett rikt och varierat tävlingsutbud där alla ska kunna hitta något som passar. Vi anpassar tävlingsprogrammets innehåll när det gäller antal tävlingstillfällen till klubbens övriga verksamheter.

Under 2021 kommer vi att fortsätta vårt arbete med att öka speltempot, bl.a. genom att spela i 4-bollar, påminna om att spela Ready Golf, släppa igenom, m.m. Vi kommer också att sträva efter att minska tiden för startförbud vid tävlingarna.

Några kommittéledamöter kommer att gå en utbildning i det nya Världshandicapsystemet så att vi kan informera medlemmarna om detta. Vi ska också se över ansvarsfördelningen i THK för att bl.a. underlätta samarbetet med klubbens övriga verksamheter.

THK fortsätter samarbetet med styrelsen, övriga kommittéer, banchef, Pro och restaurang för att utveckla klubbens verksamhet. Vår förhoppning är att vår tävlingsverksamhet ska locka nya medlemmar, behålla gamla medlemmar och bidra till den goda stämningen och sammanhållningen på klubben.

Tävlings- och handicapkommittéen skall:

 • föreslå till styrelsen budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • utarbeta förslag till tävlingsprogram 2021 för godkännande av styrelsen
 • bjuda in till och administrera klubbens tävlingar enligt fastställda statuter
 • sträva efter att ha en tävlingsfri helg per månad och minst en lördag eller söndag per vecka tävlingsledig. Endast KM går över två dagar
 • bjuda in till och administrera klubbens cupspel enligt fastställda statuter
 • verka för att höja spelstandarden hos klubbens medlemmar genom att erbjuda en tävlingsverksamhet som stimulerar till detta
 • ansvara för anmälan av lag och lagkaptener till de olika serier som klubben deltar i
 • utbilda kommittéledamöter i de nya hcp-reglerna
 • anordna en kurs i regelkunskap och vett och etikett för klubbens medlemmar
 • anordna några tävlingar för spelare med Hcp 36,1 - 54
 • verka för att höja kommittéledamöternas kompetens, bl.a. genom SGDF:s kurser
 • ansvara för markeringar på banan, bl.a. innebärande samråd med greenkeeper och BMK
 • regelbundet se över klubbens Lokala Regler och vid behov uppdatera dessa
 • verka för att kommitténs information, internt och externt, sker i enlighet med klubbens kommunikationspolicy, framför allt via hemsidan och sociala medier
 • utföra årlig hcp-revision
 • utföra individuella hcp-justeringar när så är aktuellt.

 

 

Tävlingsprogram 2021 - kommer snart