THK

Tävlings- och handicapkommittén

Tävlingskommitténs uppgift är att planera och organisera Björkhagens klubbtävlingar. Det är tävlingar som är avsedda för klubbens alla medlemmar och tävlingar som är öppna också för gäster.

Här hittar du information om klubbens tävlingsbestämmelser, lokala regler och ledamöter i THK:

Hoppas vi ser dig som tävlande i år!

Verksamhetsplan 2018

THK:s ambition är att erbjuda medlemmar och gäster ett rikt och varierat tävlingsutbud där alla ska kunna hitta något som passar. Vi anpassar tävlingsprogrammets innehåll när det gäller antal tävlingstillfällen till klubbens övriga verksamheter. Vi planerar att ha en starter vid de flesta av våra tävlingar samt att vid något/några tillfällen ha en domare med. Vi tror att detta kan bidra till att bl.a. öka speltempot.

Under året planerar vi att, som tidigare, arrangera en eller flera tävlingar som stöttar en insamlingskampanj, typ Rosa Bandet. Vi planerar också att ordna en träff för nybörjare med inriktning på Vett och Etikett på golfbanan och de vanligaste golfreglerna.

THK kommer att fortsätta samarbeta med styrelsen och övriga kommittéer för att utveckla klubbens verksamhet. Vår förhoppning är att vår tävlingsverksamhet tillsammans med våra kunniga och engagerade tävlingsledare ska bidra till den goda stämningen och sammanhållningen på klubben.

 Tävlings- och handicapkommittéen skall:

 • föreslå till styrelsen budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • utarbeta förslag till tävlingsprogram 2018 för godkännande av styrelsen
 • bjuda in till och administrera klubbens tävlingar enligt fastställda statuter
 • sträva efter att ha en tävlingsfri helg per månad och minst en lördag eller söndag per vecka tävlingsledig. Endast KM går över två dagar
 • bjuda in till och administrera klubbens cupspel enligt fastställda statuter
 • verka för att höja spelstandarden hos klubbens medlemmar genom att erbjuda en tävlingsverksamhet som stimulerar till detta
 • ansvara för anmälan av lag och lagkaptener till de olika serier som klubben deltar i
 • anordna en kurs i regelkunskap och vett och etikett för klubbens medlemmar förslagsvis genom SGDF
 • anordna en kurs i regelkunskap och vett och etikett speciellt riktad till nybörjare
 • verka för att höja kommittéledamöternas kompetens bl.a. genom SGDF:s kurser
 • ansvara för markeringar på banan bl.a. innebärande samråd med greenkeeper och Ban-kommittén betr. arbete med MUA och liknande
 • regelbundet se över klubbens Lokala Regler och vid behov uppdatera dessa
 • verka för att kommitténs information, internt och externt, sker i enlighet med klubbens kommunikationspolicy, framför allt via hemsidan och sociala medier
 • utföra årlig hcp-revision
 • utföra individuella hcp-justeringar när så är aktuellt.

Tävlingsprogram 2018

Här hittar du årets tävlingsprogram