Månadens bästa - historik

MÅNADSBÄSTA - med pris till bästa totala placeringen dam respektive herr varje månad. De tre bästa placeringarna räknas. Man måste delta minst tre gånger per månad. Vid lika resultat gäller lägst hcp.

Månadens bästa

2020 Herre Dam
September Calle Zakrisson Kerstin Bodén
Augusti Ben Allan Nganga Inger Gräfnings
Juli Lars Isaksson Marianne Carlander
2019 Herre Dam
September Klas Rydenstam Inger Gräfnings
Augusti Ebbe Flodén Lena Ljungqvist
Juli Jens Koorn Lena Ljungqvist
Juni Calle Zakrisson Margareta Johansson
Maj Ebbe Flodén Marianne Carlander
2018 Herre Dam
September Ben Allan Nganga Margareta Johansson
Augusti Tommy Sjögren Ingrid Norrman
Juli Tommy Sjögren Irja Schibort
Juni Lars Lindman Marianne Wigselius
Maj Berndt Cahn Ingrid Norrman
2017 Herre Dam
September Mats Rosengren Eva Tillström
Augusti Gunnar Malmberg Eva Tillström
Juli Christer Bergendorff Margareta Johansson
Juni Ben Allan Nganga Inger Gräfnings
Maj Leif Rylander  Christine Löfgren
2016 Herre Dam
September Gunnar Malmberg Eva Tillström
Augusti Leif Rylander Kerstin Ericsson
Juli Tommy Sjögren Ingrid Norrman
Juni Ben Allan Nganga Eva Tillström
Maj Arne Israelsson Gunilla Rosell
 2015  Herre  Dam

September:

Ben Allan Nganga Kerstin Ericsson
Augusti:      Pelle Evenéus Kerstin Modén

Juli: 

Ben Allan Nganga Ingalill Lindman
Juni:          Gunnar Malmberg Kerstin Vikman
Maj:      Pelle Evenéus  Kerstin Ericsson 
2014 Herre Dam
September Leif Rylander Eva Tillström
Augusti Tommy Sjögren/Calle Zakrisson Gunilla Rosell 
Juli Åke Mellin Irja Schibort/Ingrid Norrman
Juni Tommy Sjögren Kerstin Vikman
Maj Åke Mellin Kerstin Vikman
2013 Herre Dam
September Ben Allan Nganga Kerstin Modèn
Augusti Mats Rosengren Ingalill Lindman
Juli Leif Rylander Kerstin Vikman
Juni Åke Mellin Ann-Marie Jarenfors
Maj Kazunori Fujinuma Gunilla Rosell
2012 Herre Dam
September Mats Rosengren Eva Tillström/Ingrid Norrman
Augusti Rolf Lundberg Kerstin Ericsson
Juli Kazunori Fujinuma Ann-Marie Jarenfors
Juni Ebbe Flodén Irja Schibort
Maj Ben Allan Nganga/Ebbe Flodén Ann-Marie Jarenfors
2011 Herre Dam
September Ebbe Flodén Eva Tillström
Augusti Nils-Erik Hermansson Gunilla Rosell
Juli Nils Larsson Kerstin Eriksson
Juni Tommy Sjögren Kerstin Ericsson
Maj Tommy Sjögren/György Baranyai Ann-Marie Jarenfors
2010 Herre Dam
September Ebbe Flodén/Ben Allan Nganga Ann-Marie Jarenfors
Augusti Nils Larsson Eva Tillström
Juli Stig Karlson Ann-Marie Jarenfors
Juni Ben Allan Nganga Eva Tillström
Maj Nils Larsson Kerstin Ericsson
2009 Herre Dam
September Tommy Odell Kerstin Ericsson
Augusti Erling Fundáhn Ingalill Lindman
Juli Inge Bergseth Eva Tillström
Juni Tommy Sjögren Ingalill Lindman
Maj Nille Hermansson Eva Tillström
2008 Herre Dam
September Åke Mellin + Kazunori Fujinuma Kerstin Ericsson
Augusti Ben Allan Nganga Berit Naumark
Juli Ben Allan Nganga Ann-Marie Jarenfors
Juni Åke Mellin Britt Larsson
Maj Erling Fundahn Eva Ellemark
2007    
September Tommy Sjögren  
Augusti Tommy Sjögren  
Juli Tommy Sjögren  
Juni Sakhi Kotwani  
Maj Kazunori Fujinuma  
2006    
Maj Tommy Sjögren  
Juni Tommy Sjögren + Inge Bergseth  
Juli Tommy Sjögren  
Augusti Sakhi Kotwani  
September Inge Bergseth  
2005    
Maj Tommy Sjögren  
Juni Lars Olsson  
Juli Tommy Åkerlund  
Augusti Ben Allan Nganga  
September Tommy Sjögren  
2004    
Maj Göran Jonasson  
Juni Tommy Sjögren  
Juli Ann-Marie Jarenfors  
Augusti Inge Bergseth  
September Göran Jonasson  
2003    
Maj Tommy Sjögren  
Juni Torbjörn Thelaus  
Juli Luigi Lombardi  
Augusti Tommy Sjögren  
2002    
Maj Torbjörn Thelaus  
Juni Erling Fundahn  
Juli Erling Fundahn  
Augusti Sture Berg  
September Christer Bergendorff