Damkommitténs verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022

Damkommittén ska ta tillvara damernas intressen i klubben samt organisera och bedriva klubbens
damverksamhet.

Damkommittén ska erbjuda damerna i klubben en möjlighet att skapa kontakt och spela golf för att
främja en social samvaro såväl som att spela golf. Alla damer från nybörjare till erfarna golfare ska
känna sig lika välkomna.

Damkommittén ska: 

 • till styrelsen föreslå verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • hålla sig uppdaterad med Stockholms Golfförbunds Damsektions olika verksamheter och delta i deras möten tillsammans med styrelsen och övriga kommittéer fortsätta arbetet med att göra klubben/banan attraktiv för damer
 • kontinuerligt arbeta med att informera klubbens damer via Damkommitténs hemsida och Facebook-grupp
 • informera nya damer i klubben om damkommitténs verksamhet
 • starta golfsäsongen med en Kick-off i början av maj månad 2022
 • genomföra en golfresa för klubbens damer i början av säsongen
 • arrangera Damgolf (9 hål) på tisdagskvällar inkl. tävlingar i tävlingen
 • genomföra en avslutningstävling i slutet av säsongen
 • informera om Roberts spelträning för damer på kick-offen, kommitténs hemsida m.m.
 • tillsammans med övriga kommittéer ordna speciella aktiviteter för damer med högre hcp (ca 37-54) syfte att uppmuntra denna målgrupp att delta i klubbens olika verksamheter
 • komma med förslag på förbättringar av verksamheten, banan och klubbområdet och därmed bidra till klubbens vision för utveckling
 • arbeta för att minska risken för smittspridning Covid-19 vid damverksamheten.
 • se över Tisdagsgolfen så att den blir mer inkluderande och fler damer får en praktisk möjlighet att deltaga