Damkommitténs verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2018

Damkommittén ska ta tillvara damernas intressen i klubben samt organisera och bedriva klubbens damverksamhet. 

Damkommittén ska erbjuda damerna i klubben en möjlighet att skapa kontakt och spela golf för att främja en social samvaro så väl som att spela golf. Alla damer från nybörjare till erfarna golfare ska känna sig lika välkomna. 

Damkommittén ska: 

 • till styrelsen föreslå verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • hålla sig uppdaterad med Stockholms Golfförbund Damsektions olika verksamheter och delta i deras möten
 • tillsammans med styrelsen och övriga kommittéer fortsätta arbetet med att göra klubben/banan mer attraktiv för damer
 • kontinuerligt arbeta med att informera klubbens damer via Damkommitténs hemsida och Facebook‐grupp 
 • starta golfsäsongen med en Kick‐off i början av maj månad 2018
 • genomföra en weekendresa för klubbens damer i början av säsongen 
 • utvärdera om intresse finns för att fortsätta med damtävlingar som Nationell Damdag och Damgolf special (18 hål). Esters Kanna genomförs om vi får med fler damer i handicapgrupp 6 som deltager i damgolfen
 • arrangera Damgolf (9 hål) på tisdagskvällar
 • traditionsenligt bjuda in de tuppar som förlorade sin match på ”Höns och Tuppar” att spela en tisdagsgolf tillsammans med klubbens damer
 • arrangera damernas speciella eclectic‐tävling, Äggläggtics 
 • genomföra en avslutningstävling i slutet av säsongen 
 • informera om Roberts vinterträning/närspelsträning för damer på kick‐offen, kommitténs hemsida m.m. 
 • tillsammans med övriga kommittéer ordna speciella aktiviteter för spelare med handicapgrupp 6 i syfte att uppmuntra denna målgrupp att delta i klubbens olika verksamheter
 • informera nya damer i klubben om damkommitténs verksamhet
 • ta upp en diskussion om hur DK mer aktivt kan bidra till klubbens ekonomi.