Damkommitténs verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2020

Damkommittén ska ta tillvara damernas intressen i klubben samt organisera och bedriva klubbens damverksamhet. 

Damkommittén ska erbjuda damerna i klubben en möjlighet att skapa kontakt och spela golf för att främja en social samvaro så väl som att spela golf. Alla damer från nybörjare till erfarna golfare ska känna sig lika välkomna. 

Damkommittén ska: 

 • till styrelsen föreslå verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • hålla sig uppdaterad med Stockholms Golfförbunds Damsektions olika verksamheter och delta i deras möten
 • tillsammans med styrelsen och övriga kommittéer fortsätta arbetet med att göra klubben/banan attraktiv för damer
 • kontinuerligt arbeta med att informera klubbens damer via Damkommitténs sidor på webbplatsen bjgk.se och Facebook-grupp
 • informera nya damer i klubben om damkommitténs verksamhet
 • starta golfsäsongen med en Kick-off i början av maj månad 2020
 • genomföra en weekendresa för klubbens damer i början av säsongen
 • arrangera Damgolf (9 hål) på tisdagskvällar inkl. tävlingar i tävlingen
 • genomföra en avslutningstävling i slutet av säsongen
 • informera om Roberts vinterträning/närspelsträning för damer på kick-offen, kommitténs webbplats m.m.
 • tillsammans med övriga kommittéer ordna speciella aktiviteter för spelare i handicapgrupp 6 i syfte att uppmuntra denna målgrupp att delta i klubbens olika verksamheter