Ladies Only – för damer som vill komma igång med golfen

Lär känna banan och knyt nya kontakter

Kom och spela 9 hål med andra damer, ingen tävling, ingen kurs, bara golf! Vi fikar efter rundan, vi pratar en stund och byter kanske kontaktuppgifter.

I varje boll kommer en medlem i damkommittén att vara med.

Anmäl dig till damgolf@bjgk.se senast kl 18.00 dagen innan så att vi vet hur många tider vi behöver!

Vi spelar på söndagar kl. 13.30:

  • 23 augusti (inga anmälda, inställt)
  • 6 september (inga anmälda, inställt)

Mötesplats vid receptionen.

Hoppas vi ses!

Damkommittén BjGK