Damkommitténs ledamöter

Damkommittén ska ta tillvara damernas intressen i klubben samt organisera och bedriva klubbens damverksamhet på ett liknande sätt som tidigare verksamhetsår.

Damkommittén 2021

 
Namn E-postadress Telefon
Kerstin Modén, ordförande kerstinmoden@telia.com 070-719 84 12
Ann Lindholm annlind10@gmail.com 070-309 14 99
Elisabet Brundin bettan.brundin@hotmail.com 073-073 47 07
Marie Owe Marieowe1@gmail.com  070-386 86 96
Monika Eriksson monkan.ge@gmail.com
070-402 23 72
Margareta Johansson margaretajohansson89@gmail.com  073-053 02 03