Damkommitténs ledamöter

Damkommittén ska ta tillvara damernas intressen i klubben samt organisera och bedriva klubbens damverksamhet på ett liknande sätt som tidigare verksamhetsår.

Damkommittén 2019 

 
Namn E-postadress Telefon
Kerstin Modén, ordförande kerstinmoden@telia.com 070-719 84 12
Ann Lindhollm annlind10@gmail.com  
Helene Grandlund helenegranlund@hotmail.com  
Margareth Moro margarethmoro@gmail.com 070-761 84 70
Monika Eriksson monkan.ge@gmail.com
070-402 23 72
Margareta Johansson margaretajohansson89@gmail.com  073-053 0203