Damkommitténs ledamöter

Damkommittén ska ta tillvara damernas intressen i klubben samt organisera och bedriva klubbens damverksamhet på ett liknande sätt som tidigare verksamhetsår.

Damkommittén 2020 

 
Namn E-postadress Telefon
Kerstin Modén, ordförande kerstinmoden@telia.com 070-719 84 12
Ann Lindholm annlind10@gmail.com 070-309 14 99
Helene Granlund helenegranlund@hotmail.com 073-941 04 05
Margareth Moro margarethmoro@gmail.com 070-761 84 70
Monika Eriksson monkan.ge@gmail.com
070-402 23 72
Margareta Johansson margaretajohansson89@gmail.com  073-053 02 03