Banrådet

Banrådet

Sammankallande i Banrådet är Erik Karlsson erkarlss@gmail.com

Medlemmar: Åsa Widebäck, Gunnar Malmberg, Johnny Hansson och Erik Karlsson. 

Banrådet arbetar med strategiska frågor kopplade till utvecklingen av golfbanan och syftar initialt till att förvalta, utveckla och komplettera de beslutade idéer om förändringar som har sin grund i Magnus Sunessons banutvecklingsrapport från 2020. Banrådet ansvarar dessutom för att löpande utvärdera de förändringar som görs samt banans funktion som helhet.

Banrådet är sammansatt av erfarna golfare från olika kategorier av medlemmar med bedömd kompetens inom området strategisk banutveckling. Banchefen deltar i banrådets arbete för att bidra med kunskap för planering och praktiskt genomförande av åtgärder.

Banutvecklingsrapport 2020 (inloggning)