Ban- och Miljökommitténs ledamöter

Ordförande i bankommittén är Mikael Madenteg ( bankommitten@bjgk.se)

Övriga medlemmar:

Artur Avanian
Björn Fredriksson
Calle Zakrisson
Hasse Söderkvist
Janne Lindblom
Johnny Hansson
Per Evenéus
Staffan Lindberg
Uffe Bogestedt