Vertikalskärning, sådd och dressning av greenerna

Vertikalskärning, sådd och dressning av greenerna måndagen 21/6 och tisdagen 22/6

Måndagen den 21/6 kommer vi att vertikalskära greenerna på hål 1,4,6,7,9, puttinggreen och övningsområdet på ett djup av -2 mm. Efter skärningen blåses överblivet grässpill bort och greenerna klipps samt får hålen bytta.
Greenerna på hål 2,3,5 och 8 kommer att hjälpsås i 3 riktingar med krypven samt vältas efteråt.

Tisdagen den 22/6 är det dags för dressning av alla greenerna.
Greenerna klipps först innan sanden dressas ut.
När sanden torkat lite omkring kl.7-8 så dras sanden ner med nät och greenerna vältas efteråt.

Båda dagarna påbörjas arbetet kl.05:00 och beräknas vara klart runt kl.11:00 båda dagarna.

Arbetena kommer inte att påverka greenernas kvalitet med tanke på damgolfen och seriespelen på tisdag eftermiddag.

Hälsningar Niklas och Heléne

Fler artiklar