Tillfälliga lokala regler (maj 2021)

2021-06-04

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Plikt för brott mot lokal regel: Allmän plikt
 

Hål 9/18

  • Om en boll hamnar i ett område som är markerat som mark under arbete får spelaren ta lättnad enligt Regel 16, eller som ytterligare alternativ droppa en boll i den närmaste droppzonen.
    OBS! Områden markerade med blå pinnar med grön topp är mark under arbete där spelförbudzon gäller.
  • Om en boll är i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
    Ta lättnad enligt Regel 17.1eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den närmaste droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

De tillfälliga lokala reglerna kommer att ses över och tas bort när det växt till sig. 

THK 2021-06-04
BjGK

 

Lokala regler BjGK

Kommentarer

Fler artiklar