Spel på vintergreener och reducerad greenfee

Vi erbjuder reducerad greenfee - spela så många hål du vill. Välkommen!

Ordinarie greener är stängda och allt spel sker på vintergreener.

Vintergreenfee alla dagar:

  • Vuxen 100 kr
  • Greenfeemedlem och gäst till medlem 50 kr
  • Junior 50 kr

Betalning
Swish: 123 570 5215. Ange namn och Golf-id. Erlagt avgift berättigar till spel av obegränsat antal hål under en dag.

Riktlinjer för spel på banan
För spel på banan krävs att du som spelare är medlem i en golfklubb tillhörande Svenska Golfförbundet och har hcp 54 eller lägre. Varje spelare ska ha den utrustning som behövs för spelet, gemensam utrustning accepteras inte.

Det kommer att pågå en del jobb på banan under hösten och vintern. Här kan du läsa  mer https://www.bjgk.se/se/klubben/nyhetsarkiv/nu-stanger-vi-ordinarie-greener

/Björkhagens GK
2022-10-24