Regler för golfspel

Idag genomförde vi regelkurs under ledning av Mats Rosengren, distriktdomare. 25 medlemmar deltog. Vi har haft regelkursen vid ett tidigare tillfälle (augusti) och tack vare stor efterfrågan genomförde vi ännu en kurs. Kul att så många är intresserade och vill lära sig mer!

Golfreglerna är en viktig del i golfen och för att kunna spela och tävla på lika villkor är det viktigt att känna till de vanligaste reglerna. Och vilka är då de vanligaste reglerna? Generellt kan man säga att regel 14-19 är de vanligaste. Läs igenom dem, och du känner dig säkrare ute på banan.

THK tackar Mats, fantastiskt att vi har en domare i klubben! För er som inte hade möjlighet att vara med på någon av kurserna så kommer vi att erbjuda ett eller två kurstillfällen även nästa år. 


/THK
2021-09-18

Läs
Reglerna hittar du i regelboken Regler för golfspel. Om du inte har regelboken så kan du köpa den i receptionen

Ladda ner
Regelboken finns som gratis mobilapp till Android och iPhone. Ladda ner Rules of Golf 2019 så har du alltid reglerna nära tillhands. Dessutom kan du testa dina regelkunskaper i ett quiz som du hittar i appen.

Titta
Du kan också titta på regelfilmer som finns på På Svenska Golfförbundets Youtube-kanal finns 24 filmer med de viktigaste regelnyheterna. 

 

Fler artiklar