Nya tees hål 1, nya scorecort och ny slope

Inför säsongen 2021 har vi gjort några förändringar av utslagsplatser. Tidigare gul 1 blir gul 10. Vi får då ytterligare en alternativ tee för gul och det är ju en riktigt bra utslagsplats. Vi når huvuddelen av säkerhetseffekten då vi vet att väsentligt färre utslag görs från hål 10. I gengäld har vi beslutat att ta bort tee på gul/röd 16. Den utslagsplatsen är dåligt placerad och vi kompenserar också för avkortningen på hål 1. 

Vi ber er särskilt observera att på hål 13 spelas röd tee från bakre tee, och gul tee från den främre.

Vi inför också en orange slinga (slopad). Orange tee placeras på den främre röd tee förutom på hål 2 och 7 där utsättning av tee sker med vippor (eller plattor). Första och sista nio spelas likadant, dvs. inga alternativa tee.

Summering av förändringar

  • Hål 1/10: Gul tee flyttas fram till strax höger om tidigare röd tee och vinklas mot green. Ny röd tee placeras ytterligare 25 m längre fram snett till höger och riktas även den mot green. Befintlig gul tee 1 behålls men blir nu endast gul tee 10.
  • Hål 4/13: Gul och blå 4 och 13 byter plats, dvs. från bakre tee första nio och från främre tee sista nio.
  • Hål 7/16: Tidigare tee 16 utgår då spelvinkeln är dålig för hur hålet är designat. Gul tee 16 placeras på samma som för hål 7, blå och röd på samma som röd 7.
  • Hål 8/17: Tee 8 och 17 byter plats. Anledning, greenens storlek är bättre anpassad för ett hål mellan 100 och 130 m. Då de flesta ronder på BjGK går över första nio är det rimligt att vi använder de tees som hålet är bäst anpassat för i störst omfattning.
  • Orange tee införs - placeras på den främre röd tee förutom på hål 2 och 7 där utsättning av tee sker med vippor (eller plattor).

Här hittar du slopetabeller och scorekort

Antal alternativa tee
Gul 5 st
Blå 8 st
Röd 5 st

Differens banans totallängd
Gul tee: 18 m kortare – hål 1 blir 49 m kortare, övriga banan 31 m längre.
Blå tee: 49 m kortare – hela justeringen hänförlig till hål 1.
Röd tee: 111 m kortare – varav 92 m sker på hål 1 och 10.