Höstluftning av greener - Banchefen informerar

Höstluftning av greener samt hjälp med sopning av greener

Måndagen den 19/9 och tisdagen den 20/9 är det dags för luftning av våra greener. Vi kommer att använda oss av 19 mm solida pinnar och lufta på ett djup av ca.15 cm.

På måndag (19 sep) luftas greenerna 1-3 + 8+9 och på tisdag (20 sep) greenerna 4+6+7+puttinggreen.

Vi kommer att börja båda dagarna kl. 06:00 och hålla på till ungefär 12:00.

Innan luftningen klipps greenerna samt blir vältade efteråt, men dom kommer ändå att bli lite ojämna i några dagar men fullt spelbara till helgens båda tävlingar.

Anledning till att det görs denna tidpunkt på året är för att greenerna ska få så stor chans som möjligt att återhämta sig inför sin vintervila.

 

Likt föra året behöver vi hjälp med att sopa ner det jordförbättrande ämnet Zeo-Lite i luftningshålen. 

Alla som har möjlighet och lust är välkomna att hjälpa till. Har du inte möjlighet att vara där kl.6 eller ända till kl.12 så gör det inget utan man kommer och går som man vill.

Har man en egen piassavakvast eller dylikt så är det bra om den medtogs annars finns några stycken att låna.

Hoppas att vi ses den 19/9 och 20/9!

Med vänliga hälsningar
Niklas och Heléne.

/2022-09-12