Försök med ändrad spelordning 30 augusti till 5 september 2021

Bakgrund

Vi har problem som orsakas av korsande spel på hål 1/2/3. Av störst betydelse är mötet mellan spelare på hål 1 och 2, men spelare på hål 3 förstärker den oreda som stundtals uppstår. Denna leder till otrygghet, ilska och långsamt spel och drabbar främst ovana golfspelare och gäster.

Mängden golfspel på Björken har nästan fördubblats sedan 2018, och antalet gästronder har ökat ca 3 gånger. De problem vi upplever idag var mycket mindre för bara några få år sedan. Men nu måste vi agera.

Genom att ändra ordningen som hålen spelas kan konflikterna minska. Detta beror på att vi har tydliga toppar och dalar i valet av starttid, och det är främst när det är mycket folk samtidigt på hål 1, 2 och 3 som det blir besvärligt. Om vi ”tidsmässigt förskjuter” spelet på hål 1 och 2/3, så att dom inte ”toppar” samtidigt så reduceras antalet möten och därmed minskar konflikterna.

Effekten på korsande spel på hål 1-3

Bokade starttider – antal och spridning av konflikter
Ett viktigt underlag för vår analys är alla bokade starttider under september 2020 som var en månad med ovanligt mycket spel på Björken (tävlingar ingår ej i diagrammet).

Diagrammet visar att vi har tydliga toppar i spelet omkring klockan 10 (”förmiddagsrond”), klockan 13 (”efter lunch”) och vid 16.30 (”efter jobbet”).

Effekten på antalet möten
Om vi ändrar spelordningen på hålen till 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 8, 9 så kommer man till hål 2 ca 9 starttider efter att man gått ut på hål 1. Dom som startar klockan 10 möter på hål 1 dom som gick ut ca 8.30, och när dom själva når hål 2 möter dom spelare som går ut ca 11.30, osv. Och det är väsentligt färre än de som dom idag möter med starttider från 9.30. Å andra sidan, den som idag går ut under lågtrafik klockan 12.00 möter nästan ingen alls, men med ändrad spelordning så möter man ”förmiddagstoppen”. En viktig effekt av att ändra spelordningen blir således att vi får färre möten och också en jämnare belastning på hålen 1-3 under dagen.

Effekten på gångtider

Hur påverkar då ändrad spelordning gångtiderna på banan?
Idag ägnar vi ca 26 minuter av en rond till att gå mellan hålen på Björken (med ganska snabbt spel). Med ändrad spelordning ökar gångtiden ca 1 minut, dvs. högst marginellt. En positiv effekt av ändrad spelordning är att de längsta promenaderna (från hål 3 till 4 respektive från 7 till 8) båda blir kortare. Men i gengäld blir den genomsnittliga promenaden lite längre. Vi får således lite längre (1 minut) men jämnare fördelade gångtider mellan hålen med ändrad spelordning.

Övriga effekter

Vi gör försöket med den uttalade målsättningen att reducera problemen på hål 1-3. Ändrad spelordning påverkar inte slopningen men banan måste indexeras om vilket påverkar hur slagen fördelas på hålen. Det är en åtgärd som klubben själv rår över. Med det lagda förslaget utnyttjar vi precis samma spelfält och precis samma gångvägar som idag, så vår bedömning är att övriga effekter för spelare och besökare blir väldigt små.

Ett möjligt problem som vi kommer att uppleva är att spelare på hål 1 blir mindre medvetna om mötande spel från dagens 2 tee – spelarna kommer ju från hål 7. Olika lösningar på detta diskuteras, och effekten ska utvärderas. Vi kommer också få en annorlunda påverkan på tävlingsspel: Spelare som i slutet av ronden kommer till nuvarande hål 2 kommer att möta bokade spelare som går ut efter tävlingen. Det är vi inte vana vid. Förhoppningsvis kan vi utvärdera också detta under försöksveckans tävlingar.

Ett viktigt skäl till att vi vill genomföra en försöksvecka är att vi vill se hur ändrad spelordning påverkar banarbetarnas möjligheter att genomföra sina planerade verksamheter, främst klippning, bevattning mm på morgonen. Även detta kommer således att ingå i utvärderingen.

Utvärdering och beslut

Vi kommer att utvärdera försöket på olika sätt. Vi kommer att intervjua alla medlemmar som spelat (bokat och tävlat) under försöksveckan genom en enkät. Vi mäter rondtider före och under försöksveckan och vi kommer att följa upp med att intervjua banpersonal m.m.

Alla resultat tas fram under september och kommer att presenteras för höstens årsmöte till vilket styrelsen kommer att presentera ett förslag till beslut.

Fler artiklar