Vi söker ny krögare som hyresgäst för vår restaurang till säsongen 2023

Våra nuvarande hyresgäster i restaurangen vid Björkhagens Golfklubb avslutar sitt engagemang efter innevarande säsong efter fyra år. Klubben söker därför en ny hyresgäst som kan svara för driften av vår populära servering som tjänar både klubbens medlemmar och gäster samt besökare till Nackareservatet och Söderbysjön, en av Stockholms mest populära badplatser.

Här kan du läsa en kort sammanfattning om lokaler, ekonomi/avtal och golfklubben. Ladda ner PDF för fördjupad information.

 

Klicka gärna runt på vår hemsida för mer information om klubben, vår organisation och verksamhet.

Välkommen till Björken 2023!

Fakta om aktuella lokaler

Köket är öppet och på ca 25 kvm plus varuintag och personalutrymme med toa, totalyta ca 45 kvm. I serveringsdelen finns plats för ca 30 sittande (ca 45 kvm). Här finns också en toalett för serveringens gäster (kommunal toalett finns nere vid badet). Utanför klubbhuset finns gott om sittplatser, dels direkt utanför, dels på andra sidan promenadvägen.

Serveringen på klubbhusets nedre plan har även funktion som reception och är en viktig del i upplevelsen av Klubben. Vi vill vara en livskraftig och uppskattad golfklubb. Hyresgästen som ska driva serveringen är en viktig del i detta.

Vid klubbhusets omedelbara närhet finns också en kiosk (container) med indragen el. Kiosken, innermått ca 7 kvm är tänkt att avlasta serveringen när det är mycket folk på såväl golfbanan som vid badet. Den är strategiskt placerad på vägen mellan badet och klubbhuset. Här ryms såväl glassbox som kyl och här serveras företrädesvis det lite enklare och snabbare. Även vid kiosken finns bordsbänkar.

Ekonomi och avtal

Klubben tecknar vanligtvis hyresavtal på ett år i taget, men självklart i grunden med avsikt att förlänga. Avtalet ska i normalfallet vara klart i god tid inför kommande säsong (året före, dvs. att avtal för 2023 tecknas under 2022).

Klubben är öppen för en diskussion om flerårigt avtal.

Klubben står för driftskostnaden under säsong, medan extra öppethållande off-season kräver särskilt avtal med hänsyn till ökade driftskostnader (el, slamtömning, uppvärmning…).

Basfakta om Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb, som är en ideell förening, är Stockholms närmaste 9-hålsbana. Vi har även en mindre bana kallad ”Golfäventyret” mellan klubbhuset och badet.

Klubben bildades den 14 juni 1973 så 2023 firar klubben 50 år, vilket ska manifesteras på olika sätt. Golfklubben har ca 750 medlemmar. Atmosfären är otvungen och familjär.

Kontaktpersoner

Klubbstyrelsen är den instans som fattar beslut i valet av hyresgäst. Klubbstyrelsen utser kontaktpersoner för serveringsverksamheten samt har en fastighetsansvarig för samspel kring åtgärder/behov.

Vi avser att slutföra rekryteringsprocessen under hösten.

Frågor kring uppdraget besvaras av:

  • Ordf. Jonas Sundberg 073-412 64 32, jonas.sundberg.home@telia.com
  • V ordf. Karin Sääf Göransson 070-303 54 73, karin_saaf@hotmail.com
  • Sekr. Berndt Cahn 070-728 74 36, berndtcahn@gmail.com

Fler artiklar