Rabatt på årsavgiften 2023

Styrelsen har beslutat att föreslå för det kommande höstårsmötet en höjning avgifterna för alla medlemskategorier. Som exempel föreslås att vår största medlemskategori, fullvärdiga seniormedlemmar, får en höjning på 300 kr. En rejäl höjning i procent, men det var ganska många år sedan sist och energikostnaderna har ökat ännu mer.

Enligt styrelsebeslut så erbjuder vi befintliga medlemmar att redan nu betala nästa års avgift och du får därmed rabatt. Du som betalar in din avgift för nästa år senast den 30 november 2022 slipper höjningen för 2023.

Om du vill ta del av erbjudandet så kontaktar du kansliet. Om du är tveksam på vilken medlemskategori du tillhör så hör av dig så får du hjälp. Mejla till kansli@bjgk.se eller telefon 070-690 04 31 (måndagar 10.00–12.00).

För de medlemmar om är intresserade av erbjudandet kommer vi debitera årsavgiften via Min Golf och betalning görs där.

 

Vid betalning av årsavgift senast 2022-11-30 gäller följande årsavgifter för 2023

Medlemskategori Årsavgift
Senior  4 250 kr
Senior Prova på-medlemskap första året 3 050 kr
Senior Prova på-medlemskap andra året 3 050 kr
Senior yngre 22-29 år (födelseår 1994-2001) 2 250 kr
   
Junior äldre 19-21 år (födelseår 2002-2004) 1 800 kr
Junior yngre 13-18 år (födelseår 2005-2010) 750 kr
Minior 0-12 år (födelseår 2011-nu) 250 kr
   
Greenfeemedlem 
(inkluderar två dagsgreenfee)
1 150 kr
   

Björkhagens Golfklubb
/2022-09-22