Utveckling av banan

Banvandring med styrelse, banchef Niklas Fahlkvist och kommittémedlemmar.

Magnus Sunesson 26/8 2020. Banvandring med styrelsen, banchefen och kommittémedlemmar.

Magnus Sunesson 26/8 2020. Banvandring med styrelsen, banchefen och kommittémedlemmar.

Som en del av arbetet med utvecklingsplanen har klubben anlitat Magnus Sunesson (golfkonsult.com) att som ”fristående expert” granska vår anläggning och komma med förslag till hur den kan utvecklas vidare. 

Onsdag 26 augusti genomförde vi en banvandring med Magnus och fick en redovisning av hans tankar och idéer. Hur kan Björken utveckla, optimera och kvalitetssäkra det som redan finns?

På medlemssidorna kan du ta del av Magnus sammanställda resultat: förslag och idéer till hur banan kan utvecklas. Logga in på medlemssidorna >

Jonas Sundberg
Styrelsens ordförande