Banpersonalen sammanfattar året 2022

Nu när julen och nyåret är avklarat och 2023 är här så är det dags att lägga 2022 bakom sig genom en sammanfattning av året som gått.

Hösten 2021 hade hög luftfuktighet och med plusgrader vilket i sin tur ledde till en hel del snömögelskador på våra greener. Om det är minusgrader på hösten så går gräset in i sin vintervila och klarar av vintern och snön bättre. Sedan kom vintern med snö och plusgrader om vartannat vilket ledde till att det bildades ett tjockt istäcke på greenerna. Isen gör så att gräset kvävs då det inte finns något syre under isen.

Is på 8:ans green februari 2022

Is på 8:ans green februari 2022

 

Snön plogades av på greenerna i början av mars, isen togs bort lite efter hand. Att detta inte görs tidigare beror på att hålla snö och is borta från greenerna är ett väldigt personal- och tidskrävande arbete vilket vi inte har resurser till att göra.

 

Heléne under greenduken april 2022

Heléne under greenduken april 2022

Under hösten 2021 påbörjades en hel del arbeten på banan. Dessa arbeten var planerade att färdigställas under april månad innan ordinarie greener som brukligt öppnas i börjar av maj.

Tyvärr var vädret verkligen inte med oss denna vår då temperaturen under den första halvan av april var långt under det normala med rekordet -8 en natt. Detta gjorde att dom arbeten som vi hade planerat att slutföra fick skjutas på långt in i maj.

Vi sådde och dressade greenerna 11 april men det kalla vädret medförde även att tillväxten på greenerna inte alls kom igång under april.

Greenerna klipptes för första gången på 5 mm samt hjälpsåddes den 25 april. Målet är varje år att öppna greenerna 1 maj, tyvärr var inte detta möjligt under 2022 utan det blev istället öppning fredagen den 13/5.

När det kommer till 5:ans green som inte alls växte ihop under hela året så var lärdomen att den hade mått bra av att hållits stängd någon/några veckor till samt att klippas på en högre klipphöjd innan den växt ihop sig helt och hållet.

Niklas jobbar på puttinggreen

Niklas jobbar på puttinggreen

När sedan banan hämtade sig efter den kalla våren så flöt arbetet på som planerat. Vi har under säsongen dressat greenerna 6 gånger samt foregreens/inspel 1 gång.

Luftning har utförts på greenerna 3 gånger på ett djup av 20 cm med 12 mm solida pinnar samt på foregreens/inspel 1 gång på ett djup av 10 cm med 18 mm solida pinnar. Vi har utöver det knivluftat och stöddsått greenerna flera gånger.

Vårt långsiktiga arbete med våra dammar fortsatte under säsongen med rensning för hand och med traktorn under vecka 29 och 30.

1 augusti drog vi igång med slåtter av våra högruffar, detta arbete är ett väldigt tidskrävande moment och har gjorts lite sporadiskt hit och dit under åren. Det var först för 4 år sedan som vi tog fram en plan på vilka områden vi ska slåttra varje år samt startdatumet 1 augusti för att blommorna ska få chansen att fröa av sig. Vi la även in det i vår skötselplan för året. 2022 avsatte vi 4 veckor till slåtter, detta betyder att all tid utöver den normala banskötseln av banan läggs på slåtter och upptagning av högruffarna.

Slåtterbalk

Slåtterbalk

Om vi då kollar på dom områden som ligger med i vår lista så kan vi se en klar förbättring då gräset blivit lite glesare samt att blommorna ökat i antal.

Vi vet att högruffarna är ett problem för er golfare när ni inte hittar era bollar men det ni ska ta med er när ni går där och letar efter er boll är att dessa områden sjuder av liv i form av insekter, ormar, groddjur och diverse gnagare som stormtrivs i det höga gräset.

Högruffarna är också ett fantastiskt visuellt inslag på banan med vajande strån i vinden.

Ni ska också ta med er att några av dessa områden som vi slår nu aldrig någonsin har slagits, dessa områden måste få tid till sig att glesas ur, vår gissning är att det kan ta upp till så mycket som 10 år för vissa områden att bli sådana högruffar vi önskar ha, högt glest gräs med massor av blommor där det samtidigt är lätt att hitta bollarna.

Den 24 oktober stängde vi ordinarie greenerna för säsongen och gick över till provisoriska greener. Detta gjordes för att våra greener drabbats av stora snömögelangrepp till följd av den återigen fuktiga hösten.

Vi har under dom 6 år jag varit banchef justerat och provat olika metoder på hur vi ska få stopp på snömögelangreppen i framför allt september/oktober. Vi har aldrig helt lyckats men under denna höst kunde vi i alla fall skönja en viss förbättring med lite mindre angrepp i framförallt september men med mer angrepp i oktober.

Vi kommer till 2023 justera våra produkter ytterligare men att ansöka om och eventuellt börja använda kemikalier är inte att alternativ just nu tycker vi. Detta är en svår fråga enligt oss, om vi säger att vi får tillstånd av kommunen att använda kemikalier på greenerna ska vi göra det då?

Vi kan i nuläget till allmänheten, våra greenfee-gäster samt till våra medlemmar stolta med sträckta ryggar säga att vi inte använder kemikalier i någon form på hela anläggningen, detta är en enorm vinst tycker vi på banan och är något vi ska värna om. Det finns inte många banor i Sverige som i nuläget sköts helt utan kemikalier.

Grävare hål 6 november 2022

Grävare hål 6 november 2022

Under vecka 44 hade vi en grävare på plats och höstens arbeten kunde påbörjas.

Det blir ny greenbevattning på puttinggreen, hål 6 samt på hål 2. Vi justerar och renoverar dom 3 st kvarvarande spridarna mitt på 5:ans fairway.

Ny dränering blir det till vänster innan 1:ans green samt bakom 8:ans green.

Det stora jobbet blir att renovera hela greenområdet på hål 6 med ny dränering samt utbyte av materialet så att vi kan klippa mer foregreen innan och till vänster om greenen.

Jag vet att många tycker det är irriterande när vi varje höst gräver upp halva banan men vi ska ta med oss att gör vi ingenting så kommer det aldrig bli bättre.

Det kan också se ut som vi inte kommer hinna klart vissa arbeten på flera veckor men det ser alltid värre ut än vad det är och tiden för återställning på våren kan ibland på några arbeten bara vara någon/några timmar.

Lördagen och söndagen den 19 och 20 november föll det 50 cm snö på banan vilket är rekord för denna period och ställde till det lite grann men vi hann börja återställa våra arbeten på banan så mycket som vi hade planerat att göra innan vintern. Tyvärr började snön smälta och blev till is igen likt vintern 21/22, dock ser det ut som att allt kommer att smälta bort under den milda januarimånaden 2023.

Det kommer också att finnas en hel del jobb på banan med att ta hand om alla grenar som gått av till våren på grund av den tunga snön.

Vi får tacka alla medlemmar för 2022 och hoppas att vi syns under 2023.

Ibland är vädret verkligen inte med oss som under våren 2022 men ändå har alla medlemmar under säsongen visat väldigt stor förståelse för situationen vilken verkligen uppskattats av banpersonalen då vi tycker att det är lika jobbigt med dåliga greener och arbeten som inte är återställda som ni gör.

Banchef Niklas Fahlkvist och Heléne Liverhag, greenkeeper

Banchef Niklas Fahlkvist och Heléne Liverhag, greenkeeper

Vi får även rikta ett stort tack till tisdagsgruppen samt alla medlemmar som ställde upp på vårens och höstens städdagar och hjälper oss att hålla banan i fint skick samt utveckla den till en ännu bättre golfanläggning.

Niklas och Heléne.

 

Publicerat: 2023-01-16

Fler artiklar