Banpersonalen informerar

Vertikalskärning och dressning

Måndagen den 26/7 kommer vi att vertikalskära greenerna på ett djup av -2 mm.
Efter skärningen blåses överblivet grässpill bort och greenerna klipps samt får hålen bytta.

Tisdagen den 27/7 är det dags för dressning av greenerna.
Greenerna klipps först innan sanden dressas ut.
När sanden torkat lite omkring kl. 7-8 så dras sanden ner med nät och greenerna vältas efteråt.

Båda dagarna påbörjas arbetet kl.05:00 på hål 1 och därefter i nummerordning och avslutas med puttinggreen.
Arbetet beräknas med att vara helt avslutat runt kl.11:00 båda dagarna.

Slåttring av högruffarna

Under vecka 30 kommer vi att börja slå högruffarna på banan enligt planen vi följt i 4 år. Arbetet kommer att pågå under 3-4 veckor innan allt är slaget.

Vi kommer att använda oss av slåtterbalk, röjsåg och eventuellt ruffklipparen.
Allt gräs samlas upp och körs bort vilket betyder att på sikt kommer ruffarna att tunnas ur och möjligheten till att hitta bollen och eventuellt spela bollen där ifrån ökar.

Detta arbete görs när blommorna i ruffarna blommat ut och fått chansen att fröa av sig och på sikt ge flera blommor som gynnar insekter.

Hälsningar Niklas och Heléne.
2021-07-22

 

Fler artiklar