Årsmöte 26 oktober 2019 kl. 13.30

Välkommen till Årsmöte höstmöte 26 oktober 2019 klockan 13.30

Årsmöte-höstmöte sker 26 oktober 2019 tidigast kl.13.00 (när vi kommit i ordning efter tävlingen ”Sucken”), förhandlingarna startar 13.30) i klubbhuset.

Uppdaterat 2019-10-18: Handlingarna är publicerade.

Alla handlingar inför höstmötet publiceras på "medlemsidorna" och du behöver logga in med ditt Golf-Id för att komma åt materialet.

Senast en vecka före årsmötet finns handlingarna tillgängliga här https://www.bjgk.se/se/klubben/medlemssidor
Observera att du måste logga in med ditt golf-ID för att komma åt medlemssidorna.

Styrelsen önskar klubbens medlemmar varmt välkomna till årsmötet!

Fler artiklar