Greenfee

Från måndag 26/10 2020 spelar vi på vintergreener.

Vintergreenfee alla dagar:

  • Senior 100
  • Greenfeemedlem och gäst till medlem 50
  • Junior 50

Tidsbokningen är stängd och bollränna gäller.

Betalning av greenfee görs via Swish på nummer 123 570 5215, ange ditt namn och golfid i meddelande. Erlagd avgift berättigar till spel av obegränsat antal hål under en dag.

För spel på banan krävs att du som spelare är medlem i en golfklubb tillhörande Svenska Golfförbundet och har hcp 54 eller lägre. Varje spelare ska ha den utrustning som behövs för spelet, gemensam utrustning accepteras inte.


Greenfee 2020

Välkommen till Björkhagens GK!

Dagsgreenfee berättigar till obegränsat antal hål under en dag. Tänk på att du måste göra en bokning för varje niohålsrunda som du tänker spela.

För spel på banan krävs att du som spelare är medlem i en golfklubb tillhörande Svenska Golfförbundet och har hcp 54 eller lägre. Varje spelare ska ha den utrustning som behövs för spelet, gemensam utrustning accepteras inte. 

Anmäl din ankomst (senast 15 minuter för start) i appen MGBokning, restaurangen eller i receptionen när den är öppen. Betala gärna online eller Swish 123 570 5215. 

Tidsbokning alla dagar 08.00-18.00. Övriga tider bollränna. Greenfee betalas innan spel.

VARDAGAR

9 hål

Dagsgreenfee

Senior 220 kr 270 kr
Junior (21 år eller yngre) 150 kr 150 kr
Greenfeemedlem 170 kr 220 kr
Gäst till ordinarie medlem 170 kr 220 kr
Medlem Hammarby Golf 170 kr 220 kr
Medlem Tyresö Golf 170 kr 220 kr
Junior Tyresö Golf 100kr 100 kr

 

LÖRDAG/SÖNDAG
HELGDAG

9 hål

Dagsgreenfee

Senior 300 kr 350 kr
Junior (21 år eller yngre) 150 kr 150 kr
Greenfeemedlem 225 kr 275 kr
Gäst till ordinarie medlem 250 kr 300 kr
Medlem Hammarby Golf 250 kr 300 kr
Medlem Tyresö Golf 230 kr 280 kr
Junior Tyresö Golf 100 kr 100 kr


Varje medlem i BjGK har rätt att ta med 1 gäst som betalar reducerad greenfee.

  • Medlemmar i Hammarby GK har rätt till 50 kr i rabatt på ordinarie greenfee.
  • Medlemmar i Tyresö Golf har rätt till 50 kr i rabatt på ordinarie greenfee på vardagar och för seniorer 70 kr på helg, för juniorer gäller 50 kr rabatt alla dagar.

Boking och betalning

Boka och betala i första hand på Min Golf eller appen MGBokning.

Om du inte betalar online går det bra att betala med Swish på nr 123 570 5215, ange golf-ID som meddelande och ev. Golfhäfte-nummer.

Bokning och betalning kan även göras i restaurangen och i receptionen när dessa är öppna.

Anmäl dig ankomst
Anmäl din ankomst i appen MGBokning eller i receptionen när den är öppen.

Riktlinjer för rätt till spel på banan och hcp-gräns
För spel på banan krävs att du som spelare är medlem i en golfklubb tillhörande Svenska Golfförbundet och har hcp 54 eller lägre. Högsta tillåtna sammanlagda hcp i en boll är 144. Varje spelare ska ha den utrustning som behövs för spelet, två eller fler spelare får alltså inte spela med gemensam utrustning (bag och klubbor). 

Greenfeekontroll
Vid spel på BjGK ska giltigt spelbevis kunna uppvisas vid kontroll: giltig bagbricka för medlemmar, kvitto/greenfee-tag för greenfee gäster.
På banan genomförs greenfeekontroll av klubbvärd kontinuerligt. Den som ertappas med att spela utan att ha erlagt gällande greenfee debiteras med dubbel greenfee och rapporteras till sin hemmaklubb.