Björkhagens golfklubb erbjuder följande sponsorpaket

Klubbsponsor

4000:- per år
1-årsavtal

 • Företagets logotyp exponeras på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida
 • Företaget exponeras på sponsortavlan i klubbhuset
 • 2 person inbjuds att deltaga i klubbens sponsortävling Birch Trophy
 • 10 st 1-dags Greenfee-biljetter
   

Hålsponsor

9000:-per år
2-årsavtal

 • Företagets logotyp exponeras på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida
 • Företaget exponeras på sponsortavlan i klubbhuset
 • 3 personer inbjuds att deltaga i klubbens sponsortävling Birch Trophy
 • 10 st 1-dags Greenfee-biljetter
 • Företaget exponeras på Tee-skyltar på utpekat hål
   

Scorekortsponsor

10 000:-per år
2-årssvtal minimum

 • Företagets logotyp exponeras på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida
 • Företaget exponeras på sponsortavlan i klubbhuset
 • 3 personer inbjuds att deltaga i klubbens sponsortävling Birch Trophy
 • 10 st 1-dags Greenfee-biljetter
 • Företagets logo exponeras på klubbens scorekort
 • Golfaktivitet för personalgrupp om 10 pers. (1 tillfälle/år) enligt särskild överenskommelse

Tillval

Sponsormedlemsskap

Namngivna medlemskap för sponsorer:

 • Enligt motsvarande medlemsavgift (4000:-)
 • Endast fullvärdig medlem
 • 1-årsavtal

Övriga tillval

Prova på-medlemskap
2 800:- per år
(1-årsavtal)

 • Namngivna medlemskap för seniorer
 • bara 1:a året

Företagsgolf

200:-per deltagare
Minst 10 deltagare

 

 

 • Sammanhängande starttider för företagsgolf på vardagar
 • Klubben ansvarar för tävlingsledning,starter mm
 • Måltider etc beställs enl särskild överenskommelse (ingår ej)

Tävlingssponsor

Minst 5000:- för inköp av priser

 

 • Fri annonsering under tävlingsdag för klubbens huvudtävlingar
 • 10 startavgifter + greenfee

 

   

Extra greenfee

2000:-

 

 • 10 st 1-dags Green-fee biljetter

 

 

Allmänna villkor

För samtliga paket tillkommer produktionskostnad för reklammaterial och reklamskatt.

Sponsorn tillhandlahåller logotype i lämpligt format för hemsidan.