Greenfeesamarbete

Greenfeeöverenskommelse mellan Björkhagens Golfklubb och Tyresö Golf

Spelavgifterna avser 18 håls spel per kalenderdag. Reduktion av gällande spelavgift/greenfee enligt nedan.

Fullvärdiga spelrättsinnehavare i Tyresö Golf får rabatt vid spel på BjGK.

Besökande Björkhagen - rabatt på gällande greenfee

  • Vardag, senior 50 kr
  • Helg, senior 70 kr
  • Vardag/helg, junior (t.o.m. 21 år) 50 kr

Fullvärdiga medlemmar i Björkhagens GK får rabatt vid spel på Tyresö Golf

Besökande Tyresö - rabatt på gällande greenfee

  • Vardag, senior 60 kr
  • Helg, senior 80 kr
  • Vardag, junior (t.o.m. 21 år) 40 kr
  • Helg, junior (t.o.m. 21 år) 50 kr

 

Reducerad greenfee för medlemmar i Hammarby Golf

Medlemmar i Hammarby Golf erhåller 50 kr rabatt på ordinarie greenfee vid spel på Björkhagens GK.