Greenfeesamarbete

Reducerad greenfee för medlemmar i Hammarby GK

Medlemmar i Hammarby Golf erhåller 50 kr rabatt på ordinarie greenfee vid spel på Björkhagens GK.

 

Greenfeeöverenskommelse mellan Björkhagens Golfklubb och Tyresö Golf

Spelavgifterna avser 18 håls spel per kalenderdag. Reduktion av gällande spelavgift/greenfee enligt nedan.

Fullvärdiga spelrättsinnehavare i Tyresö Golf får rabatt vid spel på BjGK.

Besökande Björkhagen - rabatt på gällande greenfee

  • Vardag, senior 50 kr
  • Helg, senior 70 kr
  • Vardag/helg, junior (t.o.m. 21 år) 50 kr

Fullvärdiga medlemmar i Björkhagens GK får rabatt vid spel på Tyresö Golf

Besökande Tyresö - rabatt på gällande greenfee

  • Vardag, senior 60 kr
  • Helg, senior 80 kr
  • Vardag, junior (t.o.m. 21 år) 40 kr
  • Helg, junior (t.o.m. 21 år) 50 kr