Drivingrangen öppettider hösten 2019

VECKA ÖPPET BOLLMASKINEN STÄNGER
37 + 38 07.00-18.20 18.00
39 07.00-17.50 17.30
40 07.00-17.20 17.00
41 07.00-16.50 16.30
42 + 43 07.00-16.20 16.00