Information från Banchefen

Höstluftning av greener

Måndag 16/9 och tisdag 17/9 är det dags för luftning av greenerna

Vi kommer att använda oss av 19 mm solida pinnar och lufta på ett djup av ca.12 cm.

Måndag 16 september luftas greenerna 1–3 + 8–9
Tisdag 17 september luftas greenerna 4–7.
Puttinggreen kommer att luftas den dag som passar bäst.
Vi kommer att börja båda dagarna kl.06.00 och hålla på till ungefär 12.00.

Innan luftningen klipps greenerna samt blir vältade efteråt, men de kommer ändå att bli lite ojämna under några dagar. Anledning till att det görs denna tidpunkt på året är för att greenerna ska få så stor chans som möjligt att återhämta sig inför sin vintervila.

Med vänliga hälsningar
Niklas och Heléne
2019-09-15


Vertikalskärning och dressning av greenerna

Måndag 22/7 och tisdag 23/7 är det dags för vertikalskärning och dressing av våra greener.

  • På måndagen kommer greenerna att vertikalskäras på ett djup av -2 mm. Direkt efter vertikalningen klipps greenerna och hålen snyggas till så gott det går.

  • På tisdagen klipps greenerna innan vi dressar dem med sand. Då sanden behöver torka lite så börjar vi att köra med nät för att få ner sanden samt välta med våra vibbrovältar omkring kl. 09.00 beroende på vädret. Efter vi dragit nätet och vältat så byter vi hålen.

På måndagen påbörjas arbetet kl.05.00 och beräknas vara klart runt kl.11.00 och på tisdagen påbörjas arbetet kl. 05.00 och beräknas vara klart runt kl.13.00.

Båda dagarna börjar vi på puttinggreen och jobbar oss sedan runt banan hål 1 till 9.

Gräshögarna från vertikalskärningen plockas upp måndag, tisdag eller under onsdagen.

Efter några intensiva skötselveckor med greenluftning och vertikalskärning av foregreen är detta det sista stora ingreppet på greenerna innan höstluftning i mitten av september.

Med vänliga hälsningar
Niklas och Heléne
2019-07-16


Luftning av greenerna

Tisdag 9/7 är det dags greenluftning. Luftningen sker med 10 mm solida pinnar på ett djup av cirka 11 cm.
Vi kommer att påbörja arbetet kl.05.00 på puttinggreen och sedan jobba oss runt banan hål 1 till 9. Vi beräknar att vara helt klara runt 12-tiden.

Direkt efter att greenen luftats klart så klipps den och får hålet bytt.

Luftningen medför dock att greenerna kommer att vara lite ojämna under dagen samt några dagar framöver men då helgen 13/14 juli är tävlingsfri så passar vi på att göra den luftning nu så att greenerna kan fortsätta hålla bra kvalitet under resten av säsongen.

Med vänliga hälsningar
Niklas och Heléne
2019-07-05


Luftning av greenerna

Tisdag 28/5 är det dags för årets första greenluftning. Luftningen sker med 10 mm solida pinnar på ett djup av cirka 12 cm.

Vi kommer att påbörja arbetet kl. 05.00 på puttinggreen och sedan jobba oss runt banan hål 1 till 9. Vi beräknar att vara helt klara runt kl.12.00.


Detta medför att greenerna kommer att vara lite ojämna under dagen samt några dagar framöver men luftningar är en nödvändighet för att minska jordkompaktionen och öka gräsets rötter.

Med vänliga hälsningar
Niklas och Heléne
2019-05-24


Året 2018 på Björkhagens GK

Nu när året 2018 är till ända så tänkte jag passa på att skriva en sammanfattning av året.

Under vintern så fortsatte våran renovering av maskinhallen och verkstaden.

Denna vinter byggdes det innertak i den delen av verkstaden som saknat det sedan innan.

Väggarna i samma del fick nya gipsskivor samt målades.

Maskinerna servades, slipades samt kollades igenom så att dom var redo för säsongen.

Bland annat fick bunkermaskinen nya kratt-delar samt blev justerad och ena green-maskinen fick upphängnings-armarna renoverade.

Under vintern/våren renoverades pumphus nr:2 som ligger bakom 6:ans green. Pumpen fick en ordentlig gjuten plattform att stå på samt kopplingarna in och ut byttes.

In och utsidan målades och kollades över.

Under vecka 12 och 13 plogades snön bort från greenerna då våren äntligen var på gång.

När greenerna efter hand blev helt snö- och isfria täcktes dom med dukar för att skydda gräset mot frosten och öka marktemperaturen för att få igång tillväxten.

Greenerna vertikalskars och såddes v.15 och sedan ytterligare en gång v.19 med Kärrgröe (Racehorse). Under v.16 försökte vi starta upp bevattningen men tyvärr så läckte pumpen i pumphus nr:2 samt att pumpen i pumphus nr:1 inte fungerade som den skulle. Det dröjde en och en halv vecka innan båda pumparna var åtgärdade vilket var väldigt stressande med tanke på vårens höga temperaturer.

Detta medförde två saker under våren, dels att greenerna inte riktigt fick det vatten dom behöver för att läka ihop ordentligt efter vintern samt att övningsområdet blev försenat då all våran tid gick åt att prova olika saker för att få igång pumparna. Problemen i pumphus nr:1 fortsatte under hela året men kommer att vara åtgärdat till nästa år med flytbrygga samt rensat inlopp.

Sommaren kom tidigt, nästan redan i maj med väldigt höga temperaturer och mycket sol som höll i sig hela juni, juli och augusti. Banan klarades sig väldigt bra bortsett från några fairway-delar som saknar vatten eller har dålig täckning.

Greenerna har under sommaren singelklippts ca.5-6 gånger i veckan på en höjd av 3.2mm och hållit en stimp på 8 som också är målet för Björkhagen under perioden juni till augusti.

Under sommaren har vi luftat greenerna 3 gånger, dressat 4 gånger samt sått en gång med krypven (Penncross).

Värmen och solen medförde att vi kunde minska ner på klippningen av ruffen och till en vis del av fairway vilket betydde i sin tur att vi kunde lägga extra tid på att rensa dammar, fixa med bunkrarna  samt bevattnings-fix.

Övningsområdets green såddes v.18 med en blandning av 30% krypven (Penncross) och 70% Kärrgröe (Racehorse) Greenen togs sig bra och öppnades 10 augusti. Lite sämre var det med kringområdena som på grund av solen och värmen inte alls tog sig som vi ville. Lite bättre blev det fram emot hösten då det kom lite regn men med lite mer gödning och hjälpsådd under början av nästa säsong så kommer det att växa ihop sig även där. Arbetet med bunkern fick vi också skjuta lite på tills vi hade tid senare på säsongen då jag som tidigare berättade förlorade en och halv vecka på våren.

Under hösten kom det inte i närheten av lika mycket regn som förra året men vädret bjöd på desto mer fuktiga dagar med runt 10 grader september till november vilket är väldigt gynnsamt för svampen snömögel. Trots avdaggning och bortblåsning av löv varje dag för att hålla greenerna så torra som möjligt så fick vi rejäla angrepp på framför allt 2:ans och 3:ans green men även mindre angrepp på resterande greenerna.

Binab som är ett biologiskt svampskyddsmedel som vi använder gav i år inte alls lika mycket effekt mot snömögel som förra året.

Greenerna återhämtade sig något innan kylan kom i slutet av december.

Innan vintern kom så påbörjades bevattningsrenovering av 2:ans, 3:ans greener, 2 spridare på ½ fairway samt 1 spridare i början av 5:ans fairway.

Även kullen bakom 2:ans green påbörjades att göras om lite så att den helt och hållet går att klippa med maskin framöver. Några brunnar och dräneringar har fått sig en renovering och kollats över dock har det varit svårt att gräva upp dom då det varit snustorrt i backen långt in i november.

Under säsongen så har Heléne Liverhag jobbat från april till och med september samt några extra timmar till innan vintern kom. Mycket av kvalitetshöjning från förra året kan tillskrivas Heléne för att ha någon som kan banan, banarbete och tycker likt jag att jobba och vara på björken är bland det bästa som finns är ovärderligt.

Vi vill också tacka alla frivilliga medlemmar som har ställt upp under året och ett extra stort tack till tisdagsgruppen med Calle Zakrisson, Pelle Evenéus och Jan Lindblom i spetsen. Utan er och alla andra är det inte möjligt att lyfta björkens kvalitet och finish.

 

Tack för säsongen 2018
Niklas och Heléne.

 

 

 

Klipphöjder under sommartid:
Greener: 3,2mm
Foregreen 11mm
Fairway 13mm
Ruffen 35mm

 

Vi som sköter banan är:

Banchef
Niklas Fahlkvist
Epost: banchef@bjgk.se

Banarbetare
Heléne Liverhag