9

Par
3
Index
11
Gul
142m
Blå
142m
Röd
112m
Orange
112m

9

Par
3
Index
11
Gul
142m
Blå
142m
Röd
112m
Orange
112m

Hål 9 och 18 - Bertils Pärla

Speltips:

En stor och generös green i två platåer, vaktad av en bunker i höger framkant. Alla svårigheter ligger i öppen dag. Det är bara för dig att välja rätt klubba och hålla koll på hur det blåser.

 

Namnet på detta hål bär en dubbel anknytning. Bertil (Walla) är namnet på den mångsysslande pionjär som under åren 1951-1962 tillsammans med sin fru Margareta drev Hammarbystugans servering strax här intill, och gjorde platsen känd för en stor allmänhet. Bertil Walla dog år 1995. Bertil (Johansson) är också den entusiastiske golfare som år 1986 initierade och egenhändigt ledde byggandet av detta vackra 9:e hål. Han är idag en av klubbens hedersmedlemmar.

Detta hål är det enda som klubbens medlemmar själva både planerat och byggt på tidigare skogsmark. De övriga golfhålen ligger naturligt på den gamla kulturmarken. Hålet invigdes 1990, då som hål nr 7, och är av många ansett som ett av Stockholms bästa par 3-hål.