8

Par
3
Index
17
Gul
152m
Blå
133m
Röd
133m
Orange
117m

8

Par
3
Index
17
Gul
152m
Blå
133m
Röd
133m
Orange
117m

Hålbeskrivning

Hål 8 och 17 Hellas
Speltips:

Greenen är svårträffad och bollarna rullar gärna av. Det krävs en hög lobb för att få bollen att bita. Alternativet är ett lågt slag, gärna till vänster, så bollen kan få en gynnsam studs in mot flaggan. En ny utslagsplats anlades år 2012 till vänster om den tidigare.


Om hålet

Det här hålet byggdes 2006, sedan klubben genomfört ett markskifte med Stockholms Stad. Här växte tidigare ungskog bestående av huvudsakligen asp med inslag av björk och gran. Några av de ståtligaste tallarna finns kvar som vaktposter på ömse sidor om fairway.
Hålet har ritats av Rune Löfgren.

 

Sponsorer av teeskyltar

  • Lena Ljunqvist
  • Stureby Bilservice