7

Par
4
Index
3
Gul
356m
Blå
356m
Röd
306m
Orange
260m

7

Par
4
Index
3
Gul
356m
Blå
356m
Röd
306m
Orange
260m

Hål 7 och 16 - Långgärdet

Speltips:

Det krävs en bra drive längs vänstersidan på fairway för att du ska få ett fritt inspel till den ondulerade och svårlästa greenen. Skogen till höger om greenen måste undvikas, likaså det förrädiska diket utmed skogskanten. Spela hellre mot dammen till vänster. Skulle bollen nå vattnet så har du i alla fall bara förlorat ett slag. Detta är banans svåraste hål så grundtipset blir: håll bollen i spel. 

 

Långgärdet är ett namn som uppkom när den långsträckta marken mellan klipporna här brukades som åker och äng. På en karta från år 1871 består hela detta område av åkermark. Vid tiden runt andra världskriget brukades dessa områden runt Söderbys och Dammtorps ägor fortfarande för odling av bl.a. spannmål.

Långgärdet är ett passande namn på detta vårt längsta golfhål, ett naturligt och bra hål som 2006 byggdes om så att spelriktningen ändrades. En ny green anlades vid det gamla tee-området. Den vaktas nu av en stor damm till vänster.
Hålet har ritats av Rune Löfgren.