15

Par
4
Index
16
Gul
289m
Blå
289m
Röd
224m
Orange
224m

15

Par
4
Index
16
Gul
289m
Blå
289m
Röd
224m
Orange
224m

Hål 6 och 15 Dammtorp

Speltips:

För att hitta fairway krävs ett utslag på ca 150 m. Slår du längre än 200 m riskerar du att hamna i vattnet. För att gå över vattnet krävs en carry på åtminstone 250 m. Se till att inspelet inte hamnar till höger om greenen, därifrån får du en svår chip tillbaka.

 

Platsen för gården Dammtorp ligger strax nedanför detta 6:e hålets green, mot Dammtorpssjöns vatten. Den första bebyggelsen här var ett torp, men redan mot slutet av 1700-talet fick Dammtorp karaktär av en herrgård. Runt förra sekelskiftet beboddes gården av en bryggmästare Sundström, innan huvudbyggnaden år 1911 brann ner till grunden. Flera husgrunder finns idag fortfarande kvar, gömda bland buskar och snår. Om du hinner, eller slår snett, kan du läsa mer om Dammtorp på skylten t.v. bakom hålets green.

Sjätte hålets gula tee var från början beläget ca 10 m längre fram än idag. Markområdet mellan tee och fairway var under lång tid ogenomträngligt, och bollar som hamnat där kunde svårligen åter-finnas. Det nuvarande vattenhindret innan green var förr smalare, och strax hitom green fanns en stor bunker, vilket skapade andra inspelsvägar. Då fanns heller ingen ruff till höger om green, vilket ofta fick långstslående spelare att försöka nå green med första slaget.