14

Par
4
Index
2
Gul
300m
Blå
273m
Röd
227m
Orange
227m

14

Par
4
Index
2
Gul
300m
Blå
273m
Röd
227m
Orange
227m

Hål 5 och 14 - Bränneriet

Speltips:

Ett utslag på 200 m hamnar kort om kullen, och är idealiskt för inspel. Greenen är grund och platt så ditt inspel måste vara högt för att kunna stanna fort. Se upp för vattenhindret bakom greenen. Om bollen hamnar där och du väljer att droppa, ska detta ske i droppzonen till vänster om greenen.

 

På denna öppna plats odlades kanske något av det spannmål som under andra hälften av 1700-talet började användas till brännvinstillverkningen på Dammtorps gård. I en husesyn år 1800 återfanns bränneriet på en udde nere vid sjön.  Mäster Daniel Telin, som dog på Dammtorp år 1795, hade sedan c:a fem år varit ansvarig för tillverkningen. Till sin hjälp för att framställa den ädla drycken hade han drängar, dränghustrur och pigor, som också sysslade med djuren och jordbruket. Idag är det bara möjligt för oss att bränna våra utslag här!

Ursprungligen spelades detta hål från den nedre gula tee, båda varven. Röd tee var då belägen längre fram på berget. Det nuvarande ”tornet” byggdes först år 1997, något år innan vattenhindren breddades och färdigställdes. Greenbunkern var förr betydligt djupare och brantare, och mycket svårare.