3

Par
4
Index
13
Gul
241m
Blå
241m
Röd
201m
Orange
201m

3

Par
4
Index
13
Gul
241m
Blå
241m
Röd
201m
Orange
201m

Hål 3 och 12 - Kvarnhagen

Speltips:

Från gul tee är det ca 120 m till fairway och ca 150 m fram till bunkrarna. Bästa linjen är vänster så nära berget som möjligt för att hamna vänster om kullarna på fairway. Härifrån är det ca 100 m kvar. Greenen är väl inbunkrad och kan vara svår att få stopp på. Om du försöker nå greenen från tee över skogen är hålet ca 210 m från gul tee.

 

Intill en klippa på andra sidan Söderbysjön, längst in i den östra viken (som kan ses från detta håls utslagsplats), låg en gång torpet Kvarnhagen. Här bodde år 1723 torparen Johan Wåghals. Från Ulv-sjön rinner vattnet i en bäck ut i Söderbysjön. Namnet Kvarnhagen skvallrar om att det en gång i tiden kan ha legat en s.k. skvaltkvarn intill bäcken. Idag finns rester av grunden till torpet kvar, till stor del överväxt av buskar. Den våghalsige sneddar här över bergsklacken för ett kortare inspel. Bunkersystemet mellan hålen 1 och 3 fick sitt nuvarande utseende år 2002.