2

Par
4
Index
5
Gul
348m
Blå
308m
Röd
308m

2

Par
4
Index
5
Gul
348m
Blå
308m
Röd
308m

Hål 2 och 11 - Söderby

Speltips:

Inga dolda faror från tee, men inspelet kräver precision. Fairway lutar åt höger och greenen lutar ifrån spelriktningen. Ett för långt inspel rullar av och ett för kort studsar/rullar lätt ner i den högra greenbunkern.

 

Vid 1600-talets slut var Söderby ett dagsverkstorp under Nacka bruk. En karta från år 1723 visar att det ”gambla” torpet Söderby låg c:a 60 meter ostsydost om vår nuvarande klubbstuga, och att dess boningshus byggdes upp på en ny plats i början av 1700-talet, vid den västra delen av den nuvarande badstranden. I mitten på 1800-talet lades Söderbys och Dammtorps ägor i sambruk med Nacka gårds. Av bebyggelse som funnits vid Söderby finns idag många grunder kvar, t ex är det lätt att lägga märke till den gamla ångdrivna ramsågen från början av 1900-talet, vars betongfundament reser sig på berget ovanför Söderbysjöns badplats. Det syns från hålets green.

Det andra hålets utslag var ursprungligen beläget på berget mellan ettans och treans fairways i ett ganska högt torn och vid nuvarande tee slog man ut mot det nionde hålet, med green framför berget rakt nedanför verkstan. Det lär då ha varit Sveriges längsta par 3-hål på 216 meter.