11

Par
4
Index
6
Gul
348m
Blå
308m
Röd
308m
Orange
240m

11

Par
4
Index
6
Gul
348m
Blå
308m
Röd
308m
Orange
240m

Hål 2 och 11 - Söderby

Speltips:

Inga dolda faror från tee, men inspelet kräver precision. Fairway lutar åt höger och greenen lutar ifrån spelriktningen. Ett för långt inspel rullar av och ett för kort studsar/rullar lätt ner i den högra greenbunkern.

 

Vid 1600-talets slut var Söderby ett dagsverkstorp under Nacka bruk. En karta från år 1723 visar att det ”gambla” torpet Söderby låg c:a 60 meter ostsydost om vår nuvarande klubbstuga, och att dess boningshus byggdes upp på en ny plats i början av 1700-talet, vid den västra delen av den nuvarande badstranden. I mitten på 1800-talet lades Söderbys och Dammtorps ägor i sambruk med Nacka gårds. Av bebyggelse som funnits vid Söderby finns idag många grunder kvar, t ex är det lätt att lägga märke till den gamla ångdrivna ramsågen från början av 1900-talet, vars betongfundament reser sig på berget ovanför Söderbysjöns badplats. Det syns från hålets green.

Det andra hålets utslag var ursprungligen beläget på berget mellan ettans och treans fairways i ett ganska högt torn och vid nuvarande tee slog man ut mot det nionde hålet, med green framför berget rakt nedanför verkstan. Det lär då ha varit Sveriges längsta par 3-hål på 216 meter.

Spel på hål 2 (11)
Hål 1 och 2 har gemensam / korsande fairway. Sök kontakt med spelare på fairway innan du gör utslag - sträck upp en arm. Spelare på fairway är uppmärksamma på signal från tee och visar att dom är beredda på utslag med uppsträckt arm. Ropa alltid Fore om utslag går mot spelare på fairway. Spelare på fairway skall avvakta med inspel mot green och ge företräde för utslag om signal ges från tee. Var uppmärksam på signal från tee och visa att du är beredd.