THK

Tävlings- och handicapkommittén

Tävlingskommitténs uppgift är att planera och organisera Björkhagens klubbtävlingar. Det är tävlingar som är avsedda för klubbens alla medlemmar och tävlingar som är öppna också för gäster.

Här hittar du information om klubbens tävlingsbestämmelser, lokala regler och ledamöter i THK:

Hoppas vi ser dig som tävlande i år!

Verksamhetsplan 2017

THK’s ambition är att erbjuda medlemmar och gäster ett rikt och varierat tävlingsutbud där alla ska kunna hitta något som passar. Vi anpassar tävlingsprogrammets innehåll när det gäller antal tävlingstillfällen till klubbens övriga verksamheter. Under året planerar vi att, som tidigare, arrangera en eller flera tävlingar som stöttar en insamlingskampanj, typ Rosa Bandet.

För att locka nya medlemmar/ nybörjare i hcpgrupp 6 till vår verksamhet kommer vi att arrangera minst 2 tävlingar som riktar sig till dem. Vi planerar även att erbjuda en kurs för nybörjare med inriktning på Vett och Etikett på golfbanan och de vanligaste golfreglerna.

 THK kommer att fortsätta samarbeta med övriga kommittéer och styrelsen för att utveckla klubbens verksamhet. Vår förhoppning är att vår tävlingsverksamhet tillsammans med våra kunniga och engagerade tävlingsledare ska bidra till den goda stämningen och sammanhållningen på klubben.

 Tävlings- och handicapkommittéen skall:

 • föreslå till styrelsen budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • utarbeta förslag till tävlingsprogram 2017 för godkännande av styrelsen
 • bjuda in till och administrera klubbens tävlingar enligt fastställda statuter
 • anordna minst 2 tävlingar som riktar sig till spelare i hcpgrupp 6
 • sträva efter att ha minst en lördag eller söndag per vecka tävlingsledig. Endast KM går över två dagar
 • bjuda in till och administrera klubbens cupspel enligt fastställda statuter
 • verka för att höja spelstandarden hos klubbens medlemmar genom att erbjuda en tävlingsverksamhet som stimulerar till detta
 • ansvara för anmälan av lag och lagkaptener till de olika serier som klubben deltar i
 • anordna en kurs i regelkunskap och vett och etikett för klubbens medlemmar förslagsvis genom SGDF
 • anordna en kurs i regelkunskap och vett och etikett speciellt riktad till nybörjare
 • verka för att höja kommittéledamöternas kompetens bl.a. genom SGDFs kurser
 • ansvara för markeringar på banan bl.a. innebärande samråd med greenkeeper och Ban-kommittén betr arbete med MUA och liknande.
 • regelbundet se över klubbens Lokala Regler och vid behov uppdatera dessa
 • verka för att kommitténs information, internt och externt, sker i enlighet med klubbens kommunikationspolicy, framför allt via hemsidan och sociala medier
 • utföra årlig hcp-revision
 • utföra individuella hcp-justeringar när så är aktuellt.

Tävlingsprogram 2017

Här nedan hittar du 2017-års tävlingsprogram